SODELIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
MACKELIŠKIAI | MAŽELIAI (Kavarsko) | PAKALNIAI (Kavarsko) | PIENIONYS (Kavarsko) | VERŠELIAI |

2013-11-25   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Pakalnių, Pienionių, Mackeliškių, Veršelių ir Maželių kaimais. Per kaimą teka upeliai Šunykšta ir Lašiša – Šventosios dešinieji intakai, čia yra jų ištakos. Šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Janušavos miško, šiaurės rytų pakraštyje – Kernagiškių miškas.

Yra 3 sodybos – 7 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimas susikūrė XIX a. pabaigoje, panaikinus baudžiavą ir išdalinus pono Siesickio žemę baudžiauninkams. 1923 m. kaime buvo 27 sodybos – 122 gyventojai. 1938 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 159,39 ha žemės. Kaime gyveno garsus kalvis Karvelis, gamindavęs įvairias spynas, laikrodininkas Juozas Šimkė.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pažanga", vėliau iki 1992 m. priklausė "Gintaro" kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.