PAŠILČIŠKIS
  Gretimos vietovės:
AUKŠTADVARIS | JONYDŽIAI (Skiemonių) | PAŠILIAI | SPIEČIŪNAI | USTRONĖ II (Skiemonių) |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Jonydžių ir Pašilių kaimais, Aukštadvario ir Ustronės II viensėdžiais. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Molėtai. Per kaimą teka upelė Lukna – Nevėžos ežero intakas. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Aukštadvario miško. Šiaurinėje kaimo dalyje tyvuliuoja Dauliškio ežerėlis.

Yra 3 sodybos – 7 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1913 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo apie 61 ha žemės. 1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 19 gyventojų. Daugiausia gyventojų buvo rusų tautybės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pašilčiškio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Banga", vėliau iki 1974 m. priklausė "Laisvojo artojo", 1974–1992 m. – Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.