PUTRIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
KIRMĖLIAI | LAUKAGALIAI | SKAURADAI |

2019-07-23   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurę nuo Traupio. Ribojasi su Laukagalių, Kirmėlių ir Skauradų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Putriškių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Laukagalių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Putriškių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 48 gyventojai, turėjo apie 52 ha žemės. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo 1948 m. gegužės 22 d. iš Putriškių buvo ištremti į Sibirą 6 asmenys – Putnų šeima: Liudvikas Putna (1882 – po 1948) – mirė tremtyje ir Teofilė Putnienė (1894 – po 1958) bei keturios jų dukterys: Emilija (g. 1923 m.), Stasė (g. 1924 m.), Janina (g. 1928 m.) ir Marija Putnaitė-Tubienė (1929–1989). Manos rajone (Krasnojarsko kraštas, Rusija) šeima gyveno tremties sąlygomis iki 1958 m. liepos 1 d.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.