RIBOKIŠKIS
  Gretimos vietovės:
DAUGINČIAI | NARBUTAI |

2013-11-27   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6 km į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Dauginčių, Narbutų kaimais ir Kavarsko viensėdžiu. Pro kaimą teka Pienios upelis.

Yra 5 sodybos – 11 gyventojų (2001 ir 2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 9 gyventojai. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 28,98 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Ribokiškio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. Ribokiškio kaimo gyventojas Juozas Kulikauskas (1920–1975) 1946 m. buvo suimtas, nuteistas pagal Rusijos Baudžiamojo kodekso 58 str. 1a ir 11 dalis 10 metų nelaisvės ir iki 1955 m. buvo kalinamas lageryje kaip politinis kalinys, tik 1990 m. (po mirties) reabilituotas kaip neteisėtai patyręs represijas. 

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Nugalėtojo" kolūkį, vėliau priklausė "Pergalės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.