NARBUTAI
  Gretimos vietovės:
ANULYNAS | DAUGINČIAI | MACKELIŠKIAI | MAŽELIAI (Kavarsko) | PIENIONYS (Kavarsko) | PIKTAGALYS (Kavarsko) |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 km į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Mackeliškių, Piktagalio, Maželių, Dauginčių, Pienionių kaimais ir Anulyno viensėdžiu.

Yra 15 sodybų – 20 gyventojai (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XVIII–XIX a. Narbutų palivarkas ir kaimas buvo vadinami Narbutiškiais. XIX a. ir XX a. pradžioje Narbutiškių palivarkas priklausė Didžiuliams. Apie 1849–1859 m. palivarką valdė dvarininkas Ignotas de Gedgaudas Didžiulis ir jo žmona Kotryna Pomarnacka-Didžiulienė, tuo metu Narbutuose gimė penki jų vaikai, tarp jų 1859 m. – Ignotas Juozapas Jonas Didžiulis. 1911 m. iš Poltavos gubernijos grįžo ir savo Narbutų palivarke apsigyveno veterinarijos gydytojas J. Didžiulis.

1923 m. kaime buvo 17 sodybų – 81 gyventojas. 1923 m. Narbutiškio (Narbutų) palivarke buvo 1 sodyba – 16 gyventojų. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 211,74 ha žemės. 1932 m. Narbutų palivarko savininkė buvo Viktorija Pankevičienė, kuri valdė 67,02 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Narbutų buvo ištremti į Sibirą 7 gyventojai.

1949 m. rugpjūčio 25 d. kaimas buvo įjungtas į "Pergalės" kolūkį, vėliau priklausė "Gintaro" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.