TEŠLIŪNAI
  Gretimos vietovės:
MILEIKIŠKIAI | SKAMAROKAI | SURVILAI | VAIDLONYS |

2022-06-28   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Įsikūręs į pietvakarius nuo krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Ribojasi su Skamarokų, Mileikiškių, Survilų, Vaidlonių ir Bartuliškio kaimais. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelė Juosta – Nevėžio dešinysis intakas, šiauriniu – upelis Jūrupis, Juostos dešinysis intakas, vakarinėje kaimo dalyje yra jų santaka.

Yra 2 sodybos – 4 gyventojai (2000 m.), 3 gyventojai (2001 m.), kaimas likęs negyvenamas (2011 m.). Priklauso Vaidlonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Tešliūnai (Taszluny) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. 1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių kaimų generaliniame rejestre minimas Tešliūnų kaimas bei 3 valstiečių kiemai jame. Apie 1860 m. kaime buvo 5 ūkiai – 49 gyventojai. 1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 80 gyventojų. Dauguma gyventojų buvo Dragūnai. 1941 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 181,24 ha žemės.

Tarpukaryje kaime veikė pradžios mokykla.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Tešliūnų niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Darbininkas", vėliau priklausė K. Štaro, Vaidlonių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Tešliūnų kaimo ir gretimose teritorijose UAB "Troškūnų vėjas" 2022 m. pradėjo rengtis vėjo jėgainių parko statyboms.

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje kaimas kiek laiko priklausė Andrioniškio parapijai. Dabar vėl priklauso Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.