Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
KIŠKELIAI
2020-04-27

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 11 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Įsikūręs abipus kelio Anykščiai–Skiemonys. Ribojasi su Pečiulių, Vietiškių, Sintautų, Storių, Vaitutiškių, Keblonių ir Meliaušiškio kaimais.

Yra 12 sodybų – 27 gyventojai (2001 m.), 20 gyventojų (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kiškeliai (Kiszkiele) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 84 gyventojai. 1923 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 262,67 ha žemės.

1916 m. buvo įkurta Kiškelių pradžios mokykla. Nuo 1937 m. iš pradžių Šližių namuose, vėliau kitame Kiškelių kaimo pastate įsikūrė čia persikėlusi Storių pradžios mokykla. Joje su I–IV skyriais 1937–1940 m. dirbo mokytojas Vladas Iliška. Ten pat mokykla veikė ir po Antrojo pasaulinio karo, 1951–1954 m. ji turėjo ir atskirą klasių komplektą Vaišviliškiuose. Kiškelių pradinės mokyklos vedėjomis dirbo mokytojos: 1949–1954 m. – Sofija Pakštaitė, 1954–1974 m. – Elena Jurkėnienė. 1974 m. uždarius mokyklą, jos pastatas išliko kaip privati sodyba.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kiškelių buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. balandžio 3 d. kaimas įjungtas į "Balso" kolūkį, vėliau priklausė Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Anykščių parapijai (1933 m. kaimo gyventojai atsisakė pereiti į steigiamą Burbiškio parapiją). Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Kiškeliuose 1888 m. gimė visuomenininkė ir mecenatė Martyna Šlenytė-Varkalienė, 1895 m. – Lietuvos kariuomenės savanoris ir teisininkas Kazimieras Šlenys.