Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
KRIOKŠLYS
2013-12-04

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 15 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Įsikūręs Rubikių ežero rytiniame krante, ribojasi su Piliakalnio viensėdžiu, Aniūnų ir Paežerių III kaimais.

Yra 2 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 22 gyventojai. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. 1947 m. iš 4 savininkų trys buvo Šaučiuliai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kriokšlio buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai.

Archeologijos paminklas Piliakalnio (Kriokšlio) piliakalnis yra Rubikių ežero rytinio kranto kalvoje. Jis datuojamas I tūkstantmečio pradžia. Piliakalnio aikštelė ovali, pailga iš šiaurės vakarų į pietryčius, 30 metrų ilgio ir 24 metrų pločio. Šlaitai vidutinio statumo 8 metrų aukščio. Piliakalnis smarkiai suardytas ariant, pradeda užaugti medeliais, ypač vakarinis jo šlaitas, aikštelėje apie 2003 m. pastatytas akmeninis paminklas. Į rytus nuo piliakalnio 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė.

Archeologijos paminklas Kriokšlio pilkapynas yra apie 0,3 km į vakarus nuo kaimo, apie 0,1 km į rytus nuo Rubikių ežero rytinio kranto ir 0,7 km į pietryčius nuo piliakalnio. Jis datuojamas V a. pirmąja puse. Šiuos pilkapius 1994 m. ištyrė ir aprašė archeologas Gintautas Zabiela.

Šio kaimo teritorijoje Anykščių miškų urėdija įrengė viešąją stovyklavietę poilsiaujantiems prie Rubikių ežero iškylautojams.

Kriokšlyje 1967 m. gimė kariškis Valdas Šiaučiulis.