Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
OŽIONYS
2013-12-14

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 2,5 kilometro į pietryčius nuo Skiemonių. Ribojasi su Kudoriškio, Smėlinkos ir Ustronės I viensėdžiais, Remeikių, Šilų ir Linksmakalnio kaimais.

Yra 8 sodybos – 9 gyventojai (2001 m.), 6 gyventojai (2011 m.). Priklauso Skiemonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Vietiniai gyventojai kaimą tarmiškai vadina Ažionimis.

1923 m. kaime 19 sodybų – 105 gyventojai. 1936 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 315,72 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Ožionių buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Anykščių apskrities Skiemonių valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Ožionių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė prijungta prie Voversių apylinkės.

1949 m. rugsėjo 10 d. kaimas buvo įjungtas į "Ateities" kolūkį, vėliau priklausė "Kibirkšties", Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Senosios kaimo kapinės vadinamos Pakape, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Ožionyse 1936 m. gimė agronomas ir politikas Jonas Siminkevičius.