Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PAPIŠKIAI
2024-04-26

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 2,5 kilometro į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Dauginčių, Janušavos, Dečionių, Dvarelių ir Ramonų kaimais, Vigadkos viensėdžiu.

Yra 2 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. minimi trys Papiškių viensėdžiai: I viensėdis – 1 sodyba, 4 gyventojai, II viensėdis – 2 sodybos, 9 gyventojai, III viensėdis – 1 sodyba, 7 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Papiškių buvo ištremti į Sibirą 7 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Pergalės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Dabar stambiausi ūkiai – Juozo Banio (ūkininkavimo kryptis – pieno ūkis, grūdai), Vytauto Banio (ūkininkavimo kryptis – augalininkystė).

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Papiškiuose 1915 m. gimė kariškis, miškininkas Marijonas Sabulis.