Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PILVIŠKIAI (Kurklių)
2019-09-22

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kurklių. Ribojasi su Vaiveriškių ir Liepinės viensėdžiais, Klenuvkos, Kurklelių, Paulinavos ir Maigių kaimais.

Yra 9 sodybos – 5 gyventojai (2011 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių II seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 74 gyventojai. 1930 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 201,5 ha žemės.

1922–1923 m. Pilviškių kaime veikė pradžios mokykla, mokytoja dirbo Elena Kerutaitė.

Kaime veikė Pavasarininkų organizacija, kurios nariai rengdavo susirinkimus, šventinius vakarus.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pilviškių buvo ištremtos į Sibirą 4 šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Žemaitės kolūkį, vėliau priklausė "Aušros", "Tiesos", "Nevėžio" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę. Šukių giminės iniciatyva pastatytas Pilviškių kaimo kryžius (1989 m.).

Pedagogė kraštotyrininkė Emilija Šukytė-Juzulėnienė užrašė prisiminimus apie Pilviškių kaimą (1993 m.), jų kopija saugoma Kurklių kraštotyros rinkinyje.

Pilviškiuose 1909 m. gimė kraštotyrininkė Emilija Šukytė-Juzulėnienė, 1919 m. – mokslininkas agrochemikas Antanas Serbentavičius, 1928 m. – aklųjų pedagogė Emilija Serbentavičiūtė.