Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
RAMAŠKONYS
2023-11-29

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurės rytus nuo Andrioniškio. Ribojasi su Paandrioniškio, Beržoniškio, Ataugų kaimais, kitapus Šventosios – Pirmaliūnio ir Andrioniškio kaimai. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Šventosios upė.

Yra 5 sodybos – 11 gyventojų (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Sedeikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 107 gyventojai. 1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 336,55 ha žemės padalinta 21 savininkui.

Ramaškonių kaime veikė Pavasarininkų draugija.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Ramaškonių buvo ištremta į Sibirą 12 asmenų.

Nuo 1944 m. iki 1963 m. sausio 12 d. veikė Anykščių apskrities Anykščių valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Ramaškonių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Stakių apylinkės.

1949 m. rugsėjo 30 d. kaimas buvo įjungtas į "Liepos 21-osios" kolūkį, vėliau priklausė Puškino, J. Biliūno kolūkiams, Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

2014 m. Ramaškonių kaime įsikūrė Svetlanos ir Anatolijaus Smertjevų sveikos gyvensenos mokykla – ramybės oazė "Svetana".

Priklauso Andrioniškio parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Ramaškonyse 1876 m. gimė kunigas Povilas Gražys, 1919 m. – laisvės gynėjas, partizanų kuopos vadas Juozas Gražys-Viesulas.