Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
SERBENTAVA
2017-06-06

Viensėdis Traupio seniūnijoje už 7 kilometrų į rytus nuo Traupio. Ribojasi su Gudžiupio kaimu, Gričių ir Papartynės viensėdžiais, glaudžiasi prie Butleriškio miško.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.). Serbentavos vienkiemis 1970 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

Manoma, kad viensėdžio vardas kilęs nuo šioje vietoje gerai augusių ir derėjusių serbentynų. Serbentava atskilo nuo gretimo Papartynės viensėdžio.

XX a. pradžioje viensėdyje buvo 2 sodybos, turėjo apie 26 ha žemės. Vėliau Serbentavoje liko viena Jono Patumsio sodyba, turėjusi apie 9 ha žemės. XX a. viduryje viensėdyje gyveno Mato Levandavičiaus ir Onos Patumsytės-Levandavičienės šeima.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Serbentavos niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

Gyventojams iš viensėdžio išsikėlus, sodyba XX a. antrojoje pusėje sunyko.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.