Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
SMĖLYNĖ
2019-07-21

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 3 kilometrų į pietryčius nuo Troškūnų. Ribojasi su Troškūnų miestu,  Gurskų, Žiedonių, Stukonių, Guobės, Grybulių, Gudžiupio, Mackeliškių, Maželių ir Dabužių kaimais, Troškūnėlių, Mašinkos ir Varšaukos viensėdžiais. Į rytus nuo kaimo yra ežeras Juostinas, iš jo išteka ir per kaimą teka upė Juosta – Nevėžio dešinysis intakas. Rytiniu kaimo pakraščiu nutiesta siaurojo geležinkelio Anykščiai–Panevėžys linija. Kaimą kerta vieškelis Troškūnai–Kavarskas. Į pietus nuo kaimo driekiasi Troškūnų miškas.

Yra 92 sodybos – 417 gyventojų (2000 m.), 368 gyventojai (2001 m.), 280 gyventojų (2011 m.). Kaimas yra Smėlynės seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Smėlynėje yra Bokšto, Dvaro, Eigulių, Grybų, Kreivoji, Liepų, Mokyklos, Parko, Šermukšnių ir Tujų gatvės. 

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilo nuo to, jog jo keliai buvo labai smėlėti.

Smėlynės kaime, abipus Juostos upės, buvo įsikūręs Troškūnų dvaras. 1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių kaimų generaliniame rejestre minimas Troškūnų dvaras bei jo savininkas ponas Petkevičius. 1923 m. Troškūnų dvare buvo 22 sodybos – 224 gyventojai. Paskutinis savininkas – Stasys Montvila.

1923 m. Smėlynės kaime buvo 12 sodybų – 60 gyventojų. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 88,45 ha žemės. Smėlynės kaime veikė grietinės nugriebimo punktas, nuo 1932 m. – garinė pieninė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Smėlynės buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. liepos 1 d. kaimas buvo įjungtas į "Aukštakalnio" kolūkį. Visą laiką, kol egzistavo šis kolūkis, nuo 1949 m. liepos 1 d. iki 1992 m. balandžio 1 d., Smėlynė buvo "Aukštakalnio" kolūkio centrinė gyvenvietė. Smėlynės kaimo vakariniame pakraštyje, prigludusiame prie Troškūnų miesto, XX a. antrojoje pusėje kūrėsi Troškūnų naujakuriai, statęsi sodybas kaimo teritorijoje, pasinaudodami įstatymo suteikta teise gauti didesnį žemės sklypą.

Dabar stambiausias ūkis – Valentino Karaliūno (ūkininkavimo kryptis – augalininkystė ir javų sėklininkystė). Kaime veikia malūnas, lentpjūvė.

Nuo XX a. vidurio iki 1992 m. veikė Smėlynės biblioteka – Anykščių rajono centrinės bibliotekos filialas, kol buvo uždaryta kaip neperspektyvi.

Priklauso Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Smėlynės kaime yra senosios žydų kapinės bei žydų sušaudymo 1941 metais vieta, paženklintos atminimo paminklais.

Smėlynės kaime išlikę 10 Troškūnų dvaro pastatų, statytų XIX a. pabaigoje, bei keletas parko medžių.

1985 m. Smėlynės kaime buvo įkurtas naujas 12 hektarų ploto parkas, pasodintos liepos, tuopos, beržai.

Smėlynėje 1850 m. gimė vaistininkas verslininkas Kazimieras Adrianas Hopenas, 1913 m. – inžinierius ir visuomenininkas Mečys Krasauskas, 1957 m. – fotomenininkas, visuomenininkas Vytautas Janulis.