Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŠERIAI
2018-10-30

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Įsikūręs Šventosios upės kairiajame krante. Ribojasi su Žvirblėnų, Jokūbavos, Pravydžių, Paberžės ir Albitiškių kaimais. Per kaimą teka upelė Mežiotė – Tetervės kairysis intakas.

Yra 72 sodybos – 251 gyventojas (2001 m.), 226 gyventojai (2011 m.). Kaimas yra Šerių seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Šeriuose yra Gėlių, Jurginų, Palaukės, Ramioji, Šiaurinė, Šventosios ir Vokiečių gatvės.

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilo nuo pavardės Šerelis.

1923 m. kaime buvo 28 sodybos – 113 gyventojų. 1935 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 274,48 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Šerių buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Žalgiris", 1965–1992 m. priklausė Jakšiškio tarybiniam ūkiui, kol šis iširo. Nuo 1965 m. sausio 11 d. iki 1992 m. Šeriai buvo Jakšiškio tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė.

Kaime veikia privatūs ūkiai: Stanislovo Juto mišrus ūkis, Algirdo Zabarausko mišrus ūkis, Aldonos Terminskienės augalininkystės ūkis (40 ha žemės). Kaime veikia malūnas.

1967 m. buvo įsteigta Šerių biblioteka, kuri veikia iki šiol kaip Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos padalinys, 2008 m. joje atidarytas viešosios interneto prieigos taškas.

XXI a. pradžioje susibūrė ir veikia Šerių kaimo bendruomenė.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę. 1989 m. šiose kapinėse pastatytas kryžius (autorius A. Girnys), kapinės paženklintos mediniu ženklu su įrašu.

Šeriuose 1883 m. gimė kunigas Feliksas Dėdelė, 1948 m. – verslininkas leidėjas Petras Kalibatas.