Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŠILAGALIAI
2018-08-08

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 13 kilometrų į šiaurę nuo Andrioniškio. Supamas Šimonių girios, ribojasi su Mikierių kaimu, netoli yra Puroniškio viensėdis. Pietiniu kaimo pakraščiu teka Šventosios upė, per kaimą – Varžavietės, jos intako Vožupio ir Kirmėlynės upeliai, dešinieji Šventosios intakai, kaime yra jų ir Šventosios santakos. Kaimą kerta vietinis kelias Sedeikiai–Jotkonys.

Yra 10 sodybų (tarp jų 5 vasarnamiai) – 16 gyventojų (2001 m.), 7 gyventojai (2011 m.). Priklauso Mikierių seniūnaitijai (2009 m.).

Manoma, kad kaimas Šilagaliais vadinamas todėl, kad ribojasi su Šimonių giria.

Šilagaliai (Szylagole alias Paruny) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui.

1939 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 293,46 ha žemės. 1940 m. kaime buvo 37 sodybos.

Prieškaryje kaime veikė pradinė mokykla.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Šilagalių buvo ištremta į Sibirą 18 asmenų. 1944 m. gruodžio 14 d. Šimonių girioje siautėję sovietiniai kareiviai nužudė šio kaimo gyventojus Matą Povilonį, Vladą Lapienį, Juozapą Rimkų ir Emiliją Keršulytę. 1952 m. spalio 13 d. Vaižganto rinktinės štabo slėptuvę netoli Šilagalių kaimo apsupus NKVD kareiviams, žuvo šeši partizanai, vienas buvo suimtas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Žalioji giria", vėliau priklausė "Kolūkiečių balso" kolūkiui, kol buvo perduotas Anykščių miškų ūkio Mikierių girininkijai.

Visa kaimo teritorija nuo 2004 m. priklauso Šimonių girios biosferos poligonui.

Priklauso Inkūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės nuo XX a. vidurio buvo likusios neveikiančios, bet aptvertos medine tvora, jose likę keletas akmeninių antkapinių paminklų ir metalinių kryžių. Nuo XXI a. pradžios kapinėse vėl laidojama, senosios kapavietės atnaujinamos ir prižiūrimos.

Šilagaliuose 1910 m. gimė arkivyskupas Liudvikas Povilonis, 1922 m. – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Juozas Karvelis-Šernas.