Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ZAVIESIŠKIS
2022-10-19

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kavarsko. Ribojasi su Vaišviliškių, Vetygalos, Šeštokiškių, Pasusienio ir Ramonų kaimais, Vigadkos viensėdžiu. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Ukmergė, šiaurės rytų pakraščiu teka upė Susiena – dešinysis Šventosios intakas.

Yra 50 sodybų – 96 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Kaimas yra Zaviesiškio seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Zaviesiškyje yra Kavarsko, Miško, Tujų ir Upės gatvės.

Nuo XIX a. pradžios žinomas Zaviesiškio dvaras, priklausęs bajorams Maigiams (Moigiams). Iki 1858 m. jame gyveno ir tvarkėsi kraštotyrininkas ir švietėjas Kazimieras Rapolas Maigys, po jo mirties dvarą paveldėjo jo sūnūs gydytojas Tadas Anupras Moigis (1842–1904) ir Ambraziejus Moigis, pastarasis liko gyventi dvare ir tvarkyti jo ūkį. 1863 m. sukilime žuvus jų broliui, Maskvos (Rusija) universiteto matematikos studentui Jonui Moigiui, Zaviesiškio dvaro sode T. A. Moigis slapčia pastatė brolio atminimui skirtą paminklą – kryžių su lentele, nuo carinės Rusijos valdžios paslėpė jį želdiniais. Prie šio kryžiaus buvo ugdoma Moigių giminės patriotizmo ir lietuvybės dvasia.

Kaimas kūrėsi prie Zaviesiškio dvaro. 1923 m. dvare buvo 3 sodybos – 21 gyventojas.

1928 m. pabaigoje buvo įkurta Zaviesiškio pradinė mokykla. 1930 m. mokykla išaugo iki dviejų komplektų, ji veikė išnuomotose patalpose Dvarelių kaime. Tuomet 106 vaikus mokė Antanas Janukėnas ir Agota Gervytė. Vėliau mokykla dirbo Zaviesiškio kaime. 1939 m. ji vėl perkelta į Dvarelių kaimą, kur nuomojamose patalpose I–IV skyriuose mokėsi 77 mokiniai, mokytoja dirbo Agota Sadauskienė.

1946–1994 m. Zaviesiškio kaime veikė Dvarelių pradinė mokykla, įkurdinta iš Dvarelių į Zaviesiškį perkeltame nacionalizuotame Budreikų šeimos name. Uždarius mokyklą, jos pastatas buvo grąžintas Budreikų šeimai ir išlikęs kaip privati valda.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Zaviesiškio buvo ištremtos į Sibirą 2 šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Išmėgintas kelias", vėliau priklausė "Laisvės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Dabar kaime veikia malūnas, medžio apdirbimo dirbtuvės.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Zaviesiškyje pastatytas akmenų mūro paminklas su akmeniniu kryžiumi 1946 m. sausio 17 d. čia žuvusiems 19 Algimanto apygardos partizanų atminti (įamžinimo iniciatorė Prima Petrylienė, 2003 m.). Paminklo postamente akmens plokštėse yra įrašai: "Šiuose Susienos ir Pienės upelių / kloniuose 1946.01.17 žuvę Algimanto / apygardos partizanai:" ir "Vincas Vėbra / Stasys Čiukšys / Jonas Misiūnas / Juozas Kolumba / Bronius Pivoras / Povilas Vanagas / Stasys Morkūnas / Antanas Budreika / Edmundas Urbonas / Marijonas Čiukšys / Edvardas Miškinis / Juozas Sapkauskas / Pranas Vilčiauskas / Antanas Didžpetris / Alfonsas Šatkauskas / Antanas Navašinskas / Nežinomas partizanas.".