Aloyzas GIRGŽDYS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Girgždas
Gimimo data: 1943-08-06
Gimimo vietovė: Steponavos k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas fizikas, pedagogas

2017-04-17   |   Spausdinti

Gimimo data pagal Debeikių bažnyčios krikšto metrikų įrašą – 1943 m. rugpjūčio 5 d.

Tėvai: Juozapas Girgždys-Girgždas (1900–1992) – žemdirbys, amatininkas stalius, ir Ona Žvirblytė-Girgždienė (?–1977) iš Butėnų – žemdirbė, amatininkė audėja. Augo keturių vaikų šeimoje. Seserys ir brolis: Regina Girgždytė-Radzevičienė (g. 1941 m.) – maisto pramonės technologė, kulinarė, Bronė Girgždytė-Triukienė (g. 1944 m.) – matematikė informatikė, inžinierė programuotoja, ir Stasys Girgždys (g. 1947 m.) – fizikas technikas radiologas.

1943 m. rugpjūčio 6 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Kazimieras Mikelinskas, krikštatėviai buvo Antanas Girgždas ir Angelė Žvirblytė.

1947–1949 m., slapstomas nuo sovietinės valdžios represijų, augo pas gimines. 1949 m. tėvams atsisakius stoti į kolūkį ir iškilus tremties grėsmei, turėjo bėgti su tėvais iš gimtinės, 1949–1958 m. augo Šilutėje ir Kaliningrado srityje (Rusija), ten mokėsi. Grįžęs su artimaisiais į gimtąjį Steponavos kaimą, 1958–1961 m. baigė Debeikių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą.

Mobilizuotas į sovietinę kariuomenę, 1961–1964 m. A. Girgždys atliko privalomąją karinę tarnybą, kur susipažino su radioelektronika ir ją pamėgo. Demobilizuotas 1965–1970 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, apsigynė diplominį darbą "Radionuklidų koncentracijų nustatymas pagal alfa ir beta spinduliuotės sutapimus", įgijo radiofiziko išsilavinimą.

Studijuodamas 1965–1968 m. A. Girgždys dirbo Vilniaus universiteto Psichologijos katedroje laborantu.

1968–2002 m. jis dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos (nuo 1970 m. – Fizikos) institute.

1968–1970 m. A. Girgždys buvo Radiologinės laboratorijos vyresnysis laborantas, 1970 m. – Atmosferos užterštumo tyrimų skyriaus inžinierius, 1970–1977 m. – Atmosferos užterštumo tyrimų skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1977–1986 m. – grupės vadovas, 1986–1990 m. – laboratorijos vadovas. 1987–2002 m. jis buvo vyresnysis mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslo darbuotojas,  1990–2002 m. – ir Fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui.

1986 m. SSRS Mokslų akademijos Atmosferos fizikos institute Maskvoje (Rusija) A. Girgždys apsigynė disertaciją "Atmosferos aerozolio transformacijos tyrimai traseriniu metodu", buvo gamtos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas fizinių mokslų, fizikos daktaras.

Nuo 1994 m. iki šiol A. Girgždys dirba Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Nuo 1994 m. iki šiol jis yra Aplinkos apsaugos katedros docentas, nuo 2002 m., pasitraukęs iš Fizikos instituto, – ir Fizikos katedros docentas, Fudamentinių mokslų fakulteto Branduolinės hidrofizikos mokslo laboratorijos vedėjas, nuo 2006 m. – profesorius. Studentams jis dėstė ar dėsto aplinkos fiziką, aplinkos monitoringą, taikomąją aplinkosaugą ir energetinius mainus Žemėje, gamtinių energijos šaltinių fiziką.

2006 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete po habilitacijos procedūros už mokslo darbų rinkinį "Aerozolio ir ozono pokyčiai atmosferoje: įranga, tyrimai ir įvertinimas" A. Girgždžiui suteiktas fizinių mokslų, fizikos habilituoto daktaro vardas.

Jis taip pat yra Tarptautinės aerozolio tyrimų asociacijos narys, mokslinio žurnalo "Atmospheric Physies" vyriausiasis redaktorius, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Monitoringo komiteto narys. 2004–2010 m. jis buvo viešosios įstaigos UNIFA vadovas, kol ši įstaiga buvo likviduota.

A. Girgždys nuo 1994 m. yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto prestižinio periodinio mokslo leidinio "Journal of environmental engineering ant landscape management" ("Žemės ūkio ir aplinkos inžinerija") redakcinės kolegijos narys.

Jo mokslinių interesų sritis – aplinkos, atmosferos ir aerozolio fizika, radionuklidai aplinkoje, priemaišų kaitos aplinkoje tyrimai. Šiais klausimais jis paskelbė daugiau kaip 180 mokslo darbų, sukūrė ir patobulino aerozolio bei kitų atmosferos priemaišų tyrimo metodus bei prietaisus, įvairius matavimo įrenginius, kai kurie iš jų yra patentuoti. Jis laikomas atmosferos aerozolio mokslo pradininku Lietuvoje.

A. Girgždys parašė ir išleido mokymo priemonę "Aplinkos monitoringas" (1998, 2000, 2002 m.).

Laisvalaikį skiria bitininkystei, vasarą mėgsta gyventi palapinėje, plaukioja burlente, taip pat domisi psichologija, filosofija.

Susituokė 1970 m., žmona Raselė Valiukevičiūtė-Girgždienė (g. 1947 m.) – mokslininkė fizikė, fizikos pedagogė. Vaikai: Vilija Girgždytė (g. 1971 m.) – psichologė, Gediminas Girgždys (g. 1975 m.) – menininkas.