Sofija PAKALNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Varatinskaitė
Gimimo data: 1924-12-20
Gimimo vietovė: Kupiškis

Trumpai:
Pedagogė biologijos mokytoja, liaudies dainininkė

2017-03-08   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Varatinskas (?–1926) iš Barsiukynės (Panevėžio r.) – amatininkas rimorius, muzikantas, ir Elžbieta Augustauskaitė-Varatinskienė iš Pyragių (Kupiškio r.) – namų šeimininkė. Iš šešių šeimoje gimusių vaikų užaugo keturi: brolis Stasys Varatinskas (1914–1943) – valstybės tarnautojas, seserys dvynės Liuda Varatinskaitė-Lisienė (g. 1917 m.) – veterinarė ir Stefa Varatinskaitė-? (1917–?). Sesuo Marija Varatinskaitė (1915–1915) mirė kūdikystėje, brolis Henrikas Varatinskas (1912–1916) mirė vaikystėje.

1933–1939 m. baigė Kupiškio pradžios mokyklą, 1939–1945 m. – Kupiškio gimnaziją 6-ojoje jos laidoje. Mokykliniais metais dainavo gimnazijos chore. 1945–1950 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete biologiją, įgijo biologijos mokytojos išsilavinimą. Studijų metais dainavo Gamtos mokslų fakulteto merginų chore, trumpai giedojo Vilniaus katedros chore.

1950–1951 m. S. Varatinskaitė gyveno Balbieriškyje (Prienų r.) ir dirbo Balbieriškio vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja.

Nuo 1951 m. iki gyvenimo pabaigos S. Varatinskaitė-Pakalnienė gyveno Anykščiuose. 1951 m. rudenį atvykusi į Anykščius, 1951–1954 m., kol sukūrė šeimą, ji nuomojo kambarį ir gyveno rašytojo Antano Vienuolio namuose, dalyvavo literatūriniame ir kultūriniame rašytojo aplinkos gyvenime.

1951–1953 m. ji dirbo Anykščių vidurinėje mokykloje, pakeitus jos pavadinimą, 1953–1985 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1957 m. ji taip pat buvo šios mokyklos jaunųjų gamtininkų būrelio vadovė. Jos paruošti mokiniai respublikiniame gamtos globos konkurse laimėjo antrąją vietą (1962 m.), respublikinėje jaunųjų gamtininkų pasiekimų parodoje užėmė pirmąją vietą (1969 m.).

Ji taip pat dainavo mokytojų ansambliuose. Muzikos pedagogo Prano Dūmano paskatinta, S. Pakalnienė 1974 m. pradėjo dainuoti alto partiją duetu su mokytoja ir soliste Jone Marciukiene. 1976 m., kai prie jų prisijungė Emilija Petrokienė, susibūrė vienas garsiausių XX a. pabaigos Anykščių muzikinių kolektyvų – moterų trio. Sekdamas seserų Kairyčių tradicija, jis dainuodavo Anykščių krašto dainas, taip pat Antano Baranausko giesmes, koncertuodavo Anykščiuose, kituose šalies miestuose, Lenkijoje ir Baltarusijoje.

Kartu su E. Petrokiene ir J. Marciukiene S. Pakalnienė parengė Antano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" giesmės įrašą.  A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 1995 m. ir 1998 m. jį kartu su kitų giesmių įrašais išleido garso kasete "Antanas Baranauskas. Giesmės", o 2006 m. – kompaktine plokštele.

Laisvalaikiu keliaudavo, mėgo puošti gėlėmis sodybą, auginti daržoves.

Ištekėjo 1954 m., vyras Juozas Pakalnis (1928–2009) – pedagogas, švietimo organizatorius. Liko našlė. Vaikų neturėjo.

Mirė 2017 m. kovo 6 d. Anykščiuose. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina šlifuoto akmens paminklas-kompozicija su įkomponuotu akmeniniu kryžiumi, iškaltas įrašas: "Mokytojai / Pakalniai / Juozas 2009.08.04 / Sofija".