Vida GRAŽIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pabarškaitė
Gimimo data: 1973-12-22
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Kalbininkė, valstybės tarnautoja, diplomatė

2015-06-22   |   Spausdinti

Seneliai: Juozas Katinas ir Ona Budreikaitė-Katinienė (1910–2001) – Sedeikių kaimo valstiečiai žemdirbiai. Tėvai: Jurgis Pabarška ir Bronė Katinaitė-Pabarškienė. Brolis Saulius Pabarška (g. 1977 m.).

1992 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1992–1997 m. studijavo Vilniaus universitete klasikinę filologiją, 1995 m. išklausė Modernios graikų kalbos ir kultūros vasaros kursus Atėnų (Graikija) universitete, 1995–1996 m. – Madrido (Ispanija) Complutence universitete studijavo ispanų kalbą ir literatūrą.

1997–1998 m. V. Pabarškaitė dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėjėja, 1998–2002 m. – Kultūros ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vadove.

2002–2005 m. V. Gražienė buvo Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos skyriaus vyriausioji specialistė.

2002–2006 m. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute ji neakivaizdžiai studijavo anglų kalbą ir literatūrą, 2007–2008 m. tęsė studijas Mykolo Romerio universiteto Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistrantūroje.

2005–2008 m. V. Gražienė dirbo Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja, 2008–2014 m. dirbo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje), buvo specialioji kultūros atašė, kuravo kultūros, audiovizualinius ir autorių teisų klausimus.

Nuo 2014 m. iki šiol V. Gražienė yra Lietuvos Respublikos kultūros atašė Prancūzijoje, reziduoja Paryžiuje. Ji turi 15-ąją valstybės tarnautojo kategoriją.

V. Pabarškaitė-Gražienė buvo Baltijos jūros regiono šalių kultūrinio bendradarbiavimo forumo "Ars Baltica" organizacinio komiteto narė (1998–1999 m.), Baltijos ministrų tarybos Kultūros komiteto nacionalinė koordinatorė (1998–2000 m.), Ispanijos kultūros dienų Lietuvoje koordinatorė (1998 m.), Baltijos-Šiaurės šalių kultūrinių mainų asociacijos komiteto narė (1998–2000 m.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse mišrios komisijos narė (2003 m.), mišrios Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityse komisijos narė (2005 m.).

Nuo 2005 m. ji yra Lietuvos atstovė Europos Sąjungos tarybos Kultūros reikalų komitete (Briuselis, Belgija) ir Europos Tarybos (Strasbūras, Prancūzija) Kultūros komitete. 

Ji stažavosi valstybės tarnautojams skirtuose kursuose Švedijos kultūros institucijose Stokholme (1997 m.), valstybės tarnautojų UNESCO kursuose Paryžiuje (Prancūzija, 1998 m.).

Laisvalaikį skiria ispanų kalbai ir kultūrai, domisi literatūra ir teatru.

Ištekėjusi, vyras Audrius Gražys (g. 1963 m.) – dailininkas. Duktė Urtė Gražytė (g. 2001 m.).