Lina MATIUKAITĖ
  Gimimo data: 1958-05-17
Gimimo vietovė: Vikonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, kultūros organizatorė, kraštotyrininkė

2019-05-24   |   Spausdinti

Tėvai: Vytautas Matiukas (1919–1988) iš Vikonių – plytinės darbininkas ir Stanislava Zobarskaitė-Matiukienė (1928–2019) iš Grikiapelių – siuvėja. Augo trijų vaikų šeimoje, broliai Alvydas Matiukas (g. 1952 m.) – žemdirbys, statybininkas, ir Algimantas Matiukas (g. 1963 m.) – pedagogas kūno kultūros mokytojas, savivaldos organizatorius.

1965–1969 m. mokėsi Pauriškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1969–1976 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1976–1981 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo bibliotekininkės ir bibliografės išsilavinimą.

Nuo 1981 m. iki šiol L. Matiukaitė gyvena ir dirba Kupiškyje.

1981–1986 m. ji buvo Kupiškio rajono centrinės bibliotekos Metodikos skyriaus vedėja, 1986–2017 m. – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Ji parengė ir įgyvendino daugiau kaip 20 bibliotekų darbo organizavimo ir bibliotekinių procesų modernizavimo projektų.

Nuo 2017 m. iki šiol L. Matiukaitė dirba šios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja.

L. Matiukaitė gilino profesines žinias stažuotėse Estijoje ir Austrijoje (2004 m.).

Nuo 2003 m. iki šiol ji yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė ir Kupiškio skyriaus pirmininkė, nuo 1997 m. – Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus valdybos sekretorė, nuo 1998 m. – Kupiškio rajono literatų klubo "Lėvens balsai" kuratorė, nuo 2004 m. –  Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos valdybos narė. Ji yra Lietuvos kraštotyros draugijos narė, "Civitas" klubo Kupiškyje koordinatorė.

L. Matiukaitė organizuoja Kupiškyje knygų pristatymus, įvairius kultūrinius renginius, meno ir kraštotyros parodas, rengia ir leidžia juos pristatančius bukletus bei lankstinius.

Ji sudarė ir išleido knygas "Uršulia Tamošiūnaičia. Ailios" (1999 m.), "Nepažįstamas Povilas Matulionis : literatas, publicistas, kultūrininkas" (2000 m.), "Kupa – didžiųjų vandenų pradžia" (su Vidu Vilimu, 2005 m.), "Vikonių kaimas ir jo žmonės" (2008 m.), "Kūrybinė brolystė: iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo" (2009 m.).

L. Matiukaitė rašo ir skelbia periodikoje straipsnius ir kraštotyros apybraižas apie Kupiškio krašto žymius žmones, paskelbė apie 100 kraštotyrinio pobūdžio publikacijų. Ji bendradarbiauja periodiniuose leidiniuose "Kupiškėnų mintys", "Panevėžio rytas", "Tarp knygų", "Gimtinė", "Mūsų pastogė". Ji yra viena iš "Kupiškėnų enciklopedijos" (I tomas – 2006 m., II tomas – 2012 m., III tomas rengiamas) autorių, nuo 2003 m. – kasmetinio almanacho "Kupiškis : kultūra ir istorija" redakcinės kolegijos narė.

L. Matiukaitė pelnė Kupiškio rajono savivaldybės prizą "Už nuopelnus kultūrai" nominacijoje "Už reikšmingą kultūrinę veiklą ir kultūrines iniciatyvas" (2016 m.), skirtą už parengtą ir įgyvendintą projektą "Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos  žvilgsniu". Ji tapo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nominacijos "Ad astra" laureate Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų kategorijoje už iniciatyvumą ir kūrybiškumą savo bibliotekos veikloje (2018 m.).

Laisvalaikiu keliauja, skaito istorines ir memuarines knygas, renka kraštotyros medžiagą apie savo gimtąjį kaimą ir giminę.

Išsami L. Matiukaitės biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).