Ona ADOMONIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pakštaitė
Gimimo data: 1921-02-28
Gimimo vietovė: Butėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Istorikė, bibliografė

2015-12-10   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Pakštas ir Karolina Pakštienė – žemdirbiai ūkininkai. Augo penkių vaikų šeimoje su trimis seserimis ir broliu. Seserys: Julija, Sofija ir Marija Pakštaitė (1931–2015) – žemdirbė, brolis Juozas Pakštas.

Mokėsi Butėnų pradžios mokykloje, Utenos ir Kauno gimnazijose. Tėvo pusbroliui profesoriui Kaziui Pakštui remiant, studijavo Kauno universitete, 1949 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, įgijo istorikės išsilavinimą.

1949–1957 m. O. Adomonienė dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos institute, buvo mokslinė bendradarbė. Ji parengė (kartu su kitais istorikais) ir išleido "Lietuvos TSR istoriją" (1958 m.), "Lietuvos TSR istorijos šaltinių" III tomą "Lietuvos darbo žmonių kova dėl tarybų valdžios 1917–1919 metais" (1958 m).

1958–1981 m. ji dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos instituto bibliotekoje bibliografinį darbą, 1970–1975 m. buvo šios bibliotekos vedėja. Nuo 1971 m. ji rinko ir kaupė medžiagą "Lietuvos istorijos metraščiui".

O. Adomonienė sudarė ir išleido trijų tomų leidinį "Lietuvos TSR istorijos bibliografija. 1940–1965" (su Vaciu Miliumi ir Adolfu Tautavičiumi, 1969 m.), "Lietuvos TSR istorijos bibliografija. 1966–1970" (1980 m.) ir "Lietuvos TSR istorijos bibliografija. 1971–1975" (su Rita Strazdūnaite, 1992 m.), kuris iki šiol yra svarbiausias XX a. Lietuvos istorijos bibliografijos šaltinis.

Ji parengė ir pateikė bibliografinę medžiagą mokslinei bibliografijos rodyklei "TSRS istorijos mokslo istorija" (rusų kalba, išleista Maskvoje, I tomas – 1965 m., II tomas – 1980 m.).

O. Adomonienė sudarė ir išleido personalinės bibliografijos leidinius:

1976 m. – "Vacys Milius : literatūros rodyklė (1950–1976)", "Regina Volkaitė-Kulikauskienė : literatūros rodyklė (1943–1976)", "Bronius Vaitkevičius : literatūros rodyklė (1959–1975)", "Mečislovas Jučas : literatūros rodyklė (1955–1975)".

1977 m. – "Leonas Mulevičius : literatūros rodyklė, 1957–1976".

1978 m. – "Izidorius Butkevičius : literatūros rodyklė (1955–1977)".

1979 m. – "Vytautas Merkys : bibliografinė rodyklė, 1950–1978", "Angelė Vyšniauskaitė : bibliografinė rodyklė, 1949–1978".

1980 m. – "Aleksandras Jefremenka : bibliografinė rodyklė, 1955–1979", "Antanas Tyla : bibliografinė rodyklė, 1955–1979", "Rimutė Rimantienė : bibliografinė rodyklė, 1940–1980" (su Adolfu Tautavičiumi), "Henrikas Šadžius : bibliografinė rodyklė : 1962–1980".

1982 m. – "Antanas Vengris : bibliografinė rodyklė : 1932–1982".

1987 m. – "Aldona Gaigalaitė : bibliografinė rodyklė, 1952–1986".

1990 m. – "Tadas Adomonis : bibliografinė rodyklė, 1931–1989".

Buvo ištekėjusi, vyras Tadas Adomonis (1910–1987) – menotyrininkas, meno istorikas. Liko našlė. Dukterys: Nijolė Adomonytė (g. 1956 m.) – dailėtyrininkė, Daiva Adomonytė – žurnalistė.

O. Adomonienės gyvenimas ir veikla pristatyta biografijų ir prisiminimų knygoje "Butėnų kaimo šviesuoliai" (2012 m.).

Mirė apie 2014 m. Vilniuje.