Jonas BELIAUSKAS
  Gimimo data: 1923-05-01
Gimimo vietovė: Panevėžys

Trumpai:
Geležinkelininkas, vadovas, sportininkas šachmatininkas

2017-11-10   |   Spausdinti

Tėvai: ? Bieliauskas (? – po 1967) – geležinkelio stoties budėtojas ir ? Bieliauskienė (? – po 1967) – geležinkelio tarnautoja. Augo gausioje šeimoje, buvo vyriausias sūnus.

Nuo vaikystės augo Utenoje, mokėsi Utenos progimnazijoje, kur baigė 6 skyrius. 1937–1941 m. baigė Panevėžio 1-ąją amatų mokyklą, įgijo šaltkalvio specialybę. Per 1941 m. Birželio sukilimą Utenoje J. Beliauskas kartu su tėvu dėl prosovietinių pažiūrų buvo suimti ir du mėnesius kalinti Utenos kalėjime.

Išleistas į laisvę, J. Beliauskas persikėlė į Šiaulius ir nuo 1941 m. rudens iki gyvenimo pabaigos buvo geležinkelio tarnautojas.

1941 m. jis pradėjo dirbti Šiaulių geležinkelio depe automatinių siurblių mechaniku-šaltkalviu, paskui buvo išsiųstas mokytis į Šiaulių technikos mokyklą. Karo metais jis buvo mobilizuotas į kariuomenę, bet netrukus sužeistas aviacinės bombos skeveldros ir demobilizuotas.

Iki 1944 m. J. Beliauskas dirbo Pakruojo, Šiaulių, Troškūnų (Anykščių r.) geležinkelio stotyse budėtoju.

Nuo 1944 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1945–1949 m. jis buvo Anykščių geležinkelio stoties budėtojas, 1949–1999 m. – Anykščių geležinkelio stoties viršininkas, kol šios pareigos buvo panaikintos. Jis neakivaizdžiai baigė Vilniaus geležinkelių transporto technikumą ir įgijo eismo techniko specialybę.

Jis sukaupė istorinę informaciją apie siaurojo geležinkelio veiklą XX a. antrojoje pusėje, išsaugojo autentiškus eksponatus būsimajai muziejinei ekspozicijai.

Jaunystėje J. Beliauskas aktyviai sportavo: žaidė futbolą, krepšinį, boksavosi. 1949 m. jis subūrė pirmąją po Antrojo pasaulinio karo Anykščių futbolo mėgėjų vienuolikę, kuri tapo pagrindu 1954 m. įkurtai Anykščių "Žalgirio" komandai. Senatvėje J. Beliauskas pamėgo šachmatus ir XX a. pabaigoje buvo vienas iš lyderių Anykščių šachmatininkų turnyruose.

Sovietiniais metais jis buvo apdovanotas įvairiais žinybiniais apdovanojimais, buvo visasąjunginės sporto draugijos "Lokomotyvas" garbės narys.

Laisvalaikiu mėgo dramą.

Buvo vedęs, žmona Genovaitė Beliauskienė (g. 1927 m.) – geležinkelio tarnautoja. Vaikai: Algirdas, Kęstutis, Jūratė.

Mirė 2003 m. vasario 23 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse.

Anykščių siaurojo geležinkelio stoties pastato antrajame aukšte viešoji įstaiga "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" 2012 m. atkūrė istorinį-memorialinį stoties viršininko Jono Beliausko buto interjerą, šiame bute veda edukacines programas.