Vytas A. MEMĖNAS
  Gimimo data: 1929-03-30
Gimimo vietovė: Anykščiai (Anykščių parapija) »

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, visuomenininkas

2018-04-11   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Memėnas (1897–1960) – valstybės tarnautojas, policijos pareigūnas, ir Rozalija Vėžytė-Memėnienė (1909–?) iš Šlavėnų – darbininkė. Sesuo Milda Memėnaitė (1938–2008) – muzikos pedagogė.

1929 m. birželio 9 d. Anykščių bažnyčioje kunigas Kazys Macelis jį pakrikštijo Vytauto Alfonso vardais, krikštatėviai buvo Feliksas ir Marijona Kamarauskai.

Tėvams 1944 m. pasitraukus į Vakarus, augo Vokietijoje lietuvių pabėgėlių stovykloje, 1948 m. baigė Švabijos Gmiundo gimnaziją, 1948–1950 m. mokėsi kolegijoje.

1950 m. su tėvais persikėlė į JAV, apsigyveno Cicero mieste (Ilinojaus valstija). Gavęs pasiūlymą studijuoti Europoje, tęsė studijas Romos (Italija) Gregorianumo universitete, įgijo teologijos bakalauro išsilavinimą ir filosofijos daktaro mokslinį laipsnį.

1957 m. balandžio 28 d. Romoje V. Memėnas buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1957 m. V. Memėnas gyvena ir dirba JAV, yra Jolieto vyskupijos anglakalbių katalikų parapijų dvasininkas.

1957–1967 m. jis buvo vikaras Ilinojaus valstijos Elmhursto, Westmondo, Jolieto ir Lockporto parapijose.

1967–1972 m. V. Memėnas buvo Gibso City (Ilinojaus valstija) Lurdo Dievo Motinos parapijos klebonas ir Melvino (Ilinojaus valstija) Šv. Jurgio parapijos klebonas. Šioje parapijoje 1968 m. jis pakeitė senąją 1890 m. sakyklą ir kitus baldus, nupirko bažnyčiai naujus, iš naujo dekoravo jos interjerą. V. Memėno iniciatyva vėl atgaivinta parapijos taryba, įkurta vasaros mokykla ispaniškai kalbantiems vaikams.

1972–1978 m. jis tarnavo klebonu Mokenos (Ilinojaus valstija) Švč. Mergelės Marijos parapijoje. 1978–1990 m. jis buvo Jolieto Šv. Patriko katalikų parapijos klebonas, 1990–1999 m. – Frankforto (Ilinojaus valstija) Šv. Antano katalikų parapijos klebonas. 1998 m. jis specialia intencija savo parapijoje surinko per 17 tūkst. JAV dolerių ir paskyrė šias lėšas Lietuvos tikintiesiems remti.

Pasitraukęs iš klebono pareigų, V. Memėnas liko reziduoti šioje Frankforto parapijoje.

Nuo 1972 m. iki šiol V. Memėnas aktyviai bendradarbiauja su Ilinojaus valstijos teisėtvarkos institucijomis, buvo Jolieto policijos departamento ir kitų tarnybų kapelionas, dabar yra Ilinojaus valstijos teisėtvarkos pajėgų kapelionas.

V. Memėnas yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas emeritas (nuo 2005 m.).