Vytautas DAGELIS
  Gimimo data: 1974-07-11
Gimimo vietovė: Vaskonių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Kunigas, fotomenininkas

2017-07-08   |   Spausdinti

Tėvams persikėlus, nuo 1980 m. augo Naujamiestyje (Panevėžio r.), 1981–1990 m. baigė 9 klases Naujamiesčio vidurinėje mokykloje, 1990–1991 m. mokėsi Panevėžio profesinėje mokykloje, įgijo staliaus specialybę.

1991–1992 m. V. Dagelis dirbo Panevėžio profesinėje technikos mokykloje staliumi, kartu mokėsi vytelių pynėjo amato. 1992–1997 m. jis dirbo akcinėje bendrovėje "Panevėžio stiklas" darbininku.

1997–1998 m. jis studijavo Kauno kunigų seminarijos parengiamajame kurse, 1998–2004 m. tęsė studijas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, kurias baigė Laterano popiežiškojo universiteto teologijos magistro laipsniu.

2004 m. spalio 30 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Jonas Kauneckas įšventino V. Dagelį kunigu.

2004–2006 m. V. Dagelis buvo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras, 2006–2007 m. – Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras.

2007–2008 m. jis buvo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratorius.

Perkeltas 2008 m. rugsėjo 22 d., 2008–2017 m. V. Dagelis buvo Pabiržės (Biržų r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Geidžiūnų (Biržų r.) Šv. Angelų Sargų parapijos administratorius. 2011–2013 m. jis buvo ir Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos administratorius.

Paskirtas 2017 m. liepos 4 d., nuo 2017 m. jis yra Antazavės (Zarasų r.) Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, kartu eina ir Avilių (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bei Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigas.

Jis yra Šv. Kazimiero ordino narys.

V. Dagelis fotografuoja, pastebėdamas ir išskirdamas iš gamtos įvairovės simbolinius, apibendrintos minties vaizdus. Jis surengė tris savo fotografijų parodas: "Harmonija" (Naujamiesčio dailės galerija ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, 2000 m.), "Šiapus – anapus" (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija ir Vilniaus dailės galerija "Kairė-dešinė", 2002 m.) ir "Praeities dvasia" (Utenos kraštotyros muziejus, 2005 m.), dalyvavo tarptautinėje parodoje "Gyvos žemės spalvos" (Mažeikiai, 2003 m.).

Laisvalaikiu domisi fotografija, menu, muzika.