Zenonas GAILIUŠIS
  Gimimo data: 1924-01-01
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Gydytojas chirurgas, tremtinys, visuomenininkas

2013-03-02   |   Spausdinti

Brolis Alfonsas Gailiušis (g. 1928 m.).

Mokėsi Troškūnų vidurinėje mokykloje, 1944 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją.

1944 m. pavasarį Z. Gailiušis įstojo savanoriu į generolo Povilo Plechavičiaus Vietinę rinktinę, pradėjo mokytis Marijampolės karo mokykloje. Vokiečiams išardžius rinktinę, jis pabėgo ir slapstėsi kartu su Troškūnų būrio partizanais.

1944–1945 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginiame institute gamtos mokslus, 1945–1946 m. dirbo Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vargonininku. 1946–1948 m., Mykolo Marcinkevičiaus užtartas, jis nuo antrojo kurso studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Studijų nebaigė, nes po ketvirtojo kurso 1948 m. gegužę kaip nepatikimas sovietinei santvarkai asmuo buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą (Sibiras, Rusija).

1948 m. Z. Gailiušis gyveno Chabaidako lageryje (Partizanskojės rajonas), 1948–1949 m. dirbo Bolšoj Širo gyvenvietėje medicinos felčeriu, 1949–1956 m. buvo Solnečnoje Taloje kaimo ambulatorijos felčeris.

1956–1958 m. jis tęsė ir baigė studijas Krasnojarsko medicinos institute, įgijo gydytojo išsilavinimą.

1958 m. pusmetį Z. Gailiušis praktikavosi Krasnojarsko krašto ligoninėje, paskui 1958–1959 m. gyveno Partizanskojėje (Krasnojarsko sritis) ir dirbo šio miesto ligoninėje gydytoju chirurgu, buvo chirurgijos skyriaus vedėjas.

1959 m. jis su šeima grįžo į Lietuvą, apsistojo Švenčionėliuose (Švenčionių r.), 1959–1962 m. dirbo miesto ligoninėje gydytoju. Lietuvoje jam buvo suteiktas medicinos tarnybos kapitono karinis laipsnis.

Nuo 1963 m. iki gyvenimo pabaigos Z. Gailiušis buvo įsikūręs Panevėžyje. Nuo 1963 m. jis dirbo Panevėžio respublikinėje ligoninėje gydytoju chirurgu koloproktologu, kol apie 2000 m. išėjo į pensiją.

Z. Gailiušis buvo proktolologijos kaip savarankiškos chirurgijos srities pradininkas Panevežyje. Susidomėjęs proktologija, 1966 m. jis specializavosi Semaškos centrinėje klinikinėje ligoninėje Maskvoje (Rusija), o 1981 ir 1985 m. – Rusijos Federacijos proktologijos institute Maskvoje.

1966 m. Z. Gailiušis Panevėžyje atliko pirmąsias 33 proktologines operacijas: dėl pilonidalinių fistulių, hemorojaus, pararektinių fistulių, išangės įplyšos, tiesiosios žarnos polipų, tiesiosios žarnos traumos, tiesiosios žarnos iškritimo bei dirbtinės išangės suformavimo. 1966 m. operuodamas pararektinę fistulę kolegai gydytojui, Z. Gailiušis pirmą kartą Lietuvoje pritaikė ligatūrinį gydymo metodą, o nuo 1981 m. pradėjo taikyti Milligano ir Moragno metodiką, operuodamas hemorojų. 1981 m. Z. Gailiušio iniciatyva Panevėžyje buvo įrengtas proktologijos kabinetas, išugdyti keli jaunesnės kartos gydytojai proktologai.

Jis buvo Lietuvos koloproktologų draugijos narys, rengė Panevėžyje 3-ąjį šios draugijos suvažiavimą (1999 m.).

Z. Gailiušis aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje. Jis buvo Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojas, paskui iki gyvenimo pabaigos – šio skyriaus pirmininkas, dimisijos kapitonas. Jis taip pat buvo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus narys.

Z. Gailiušis buvo pripažintas labiausiai sveikatos srityje nusipelniusiu panevėžiečiu (1997 m.), Nacionalinių vertybių konkurse nominuotas kategorijoje "Žmogus-amžininkas" (2010 m.). Jis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1999 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos III laipsnio žymeniu "Už nuopelnus Lietuvai", Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos medaliu "Buvome, esame, būsime" (2005 m.), Lietuvos vietinės rinktinės Garbės kryžiumi (2007 m.).

Vedė 1948 m. tremtyje, žmona Irena Petrulytė-Gailiušienė (g. 1924 m.) iš Kupiškio – medikė. Dukterys Audronė Marija Gailiušytė-Janulienė (g. 1950 m.) – gydytoja pediatrė ir Laisvūnė Gailiušytė-Petrauskienė (g. 1960 m.) – medikė. Anūkai: Beatričė Janulytė-El, Marius Janulis (g. 1980 m.) – krepšininkas, Lina Petrauskaitė (g. 1992 m.).

Mirė 2013 m. vasario 27 d. Panevėžyje.