Vilmantas GUTAUSKAS
  Gimimo data: 1965-11-11
Gimimo vietovė: Pelyšėlių k. (Surdegio parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2018-09-28   |   Spausdinti

Tėvams išsiskyrus, nuo vaikystės augo Troškūnuose (Anykščių r.) su motina ir dviem broliais.

1972–1981 m. mokėsi Troškūnų vidurinėje mokykloje (dabar – Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija), 1981–1984 m. baigė Veprių (Ukmergės r.) žemės ūkio mokyklą, kur mokėsi agronomijos ir gėlininkystės.

1990–1996 m. jis baigė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1995 m. gavęs diakono šventimus, 1995–1996 m. V. Gutauskas dirbo Anykščių Šv. Mato parapijoje diakonu, buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos tikybos mokytojas.

1996 m. rugsėjo 21 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas įšventino V. Gutauską kunigu. Jis buvo pirmasis dvasininkas, nuo XX a. vidurio gavęs kunigystės šventimus Anykščių bažnyčioje.

1996 m. jis trumpai tarnavo Kupiškio vikaru ir aptarnavo Palėvenės (Kupiškio r.) bažnyčią, paskui 1996–1998 m. buvo Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratorius. Palėvenėje jis organizavo naujų bažnytinių rūbų ir bažnyčios puošimo juostų gamybą, surengė bažnyčios 320-ųjų metinių iškilmes (1996 m.).

1998–2000 m. V. Gutauskas buvo Antašavos (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto parapijos klebonas. 2000 m. jis buvo paskirtas Gulbinėnų (Pasvalio r.) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonu, paskui 2000–2002 m. buvo ir Krinčino (Pasvalio r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas.

Paskirtas 2002 m. rugsėjį, 2002–2003 m. V. Gutauskas buvo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras, kur talkino klebonui Vytautui Kapočiui, aptarnavo ir Degučių (Zarasų r.) Šv. Antano Paduviečio koplyčią.

Perkeltas 2003 m. birželį, 2003–2006 m. jis buvo Juodupės (Rokiškio r.) Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonas bei Onuškio (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius. Jis rūpinosi Juodupės ir Onuškio bažnyčių remontu, Juodupės  šventoriuje įrengė ir pats prižiūrėjo gėlynus. Už aktyvią pastoracinę veiklą ir darbą su jaunimu Juodupės bendruomenė V. Gutauską apdovanojo "Rojaus obuolio" apdovanojimu (2004 m.).

Dėl daugybės stuburo išvaržų pablogėjus sveikatai, 2006 m. jis gydėsi, paliko parapijas ir rudenį buvo paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

2006 m. lapkričio 9 d. V. Gutauskas, nenorėjęs likti našta religinei bendruomenei, jo paties prašymu buvo atleistas nuo kunigo pareigų ir išleistas toliau gydytis kaip pasaulietis.

Mirė 2011 m. liepos 12 d.