Virginijus VEILENTAS
  Gimimo data: 1961-03-01
Gimimo vietovė: Panevėžys

Trumpai:
Kunigas teologas, teologijos pedagogas, žurnalistas, lakūnas

2017-07-26   |   Spausdinti

1978 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1978–1985 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, studijas pertraukė, atlikdamas privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1985 m. balandžio 14 d. V. Veilentas buvo įšventintas kunigu.

1985–1987 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui dekanui Albertui Talačkai. 1987–1990 m. jis buvo Karsakiškio (Panevėžio r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratorius, kartu administravo ir Geležių (Panevėžio r.) Šv. Juozapo parapiją.

Nuo 1989 m. V. Veilentas buvo ir katalikiško dvisavaitinio žurnalo "Katalikų pasaulis" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, o nuo 1990 m. – ir "Katalikų pasaulio" leidyklos prie Lietuvos Vyskupų konferencijos direktoriaus pavaduotojas.

1991–2005 m. V. Veilentas gyveno, studijavo ir dirbo Romoje (Italija). Nuo 1991 m. buvo Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorius, 1995–2005 m. – lietuviškų laidų vadovas.

1991–1993 m. jis baigė socialinių komunikacijų studijas Romos Popiežiškajame saleziečių universitete, 2005 m. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Misiologijos fakultete studijavo įvairias religijas ir naujuosius tikėjimus, apsigynė disertaciją "Ostpolitik kaip inkultūracijos forma. Lietuvos Bažnyčios patirtis per paskutiniuosius XX amžiaus dešimtmečius", yra teologijos daktaras.

1993 m. jis gavo piloto licenziją, gali skraidyti 9 tipų lėktuvais.

2002–2005 m. V. Veilentas buvo Italijos Lietuvių bendruomenės valdybos narys, 2003–2005 m. – Lietuvių katalikų sielovados Italijoje koordinatorius, laikė pamaldas Romos lietuviams Santa Lucia della Tinta bažnyčioje ir Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčioje.

2005 m. V. Veilentas grįžo į Lietuvą ir buvo priskirtas Lietuvos kariuomenės ordinariatui kaip Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas, 2005–2009 m. buvo kapitonas, nuo 2009 m. yra vyresnysis kapelionas, majoras. Nuo 2011 m. jis yra Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionato kapelionas ir Šiaulių įgulos kapelionato kapelionas, nuo 2012 m. kartu laikinai eina ir Panevėžio įgulos kapelionato kapeliono pareigas.

Nuo 2006 m. su pertraukomis jis dėsto Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje misiologiją. 2007 m. jis buvo Lietuvos karių sielovados misijoje Afganistano Goro provincijoje.
 
V. Veilentas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (2005 m.), Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų medaliu "Už pasižymėjimą" (2007 m.).

Laisvalaikiu mėgsta skraidyti motorizuotu sklandytuvu.