Lenė Marijona SRIUBIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Tumaitė
Gimimo data: 1938-12-08
Gimimo vietovė: Aknystėlių k. (Utenos r.)

Trumpai:
Pedagogė prancūzų kalbos mokytoja, kraštotyrininkė

2016-08-25   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Tumas (1910–1999) iš Aknystėlių (Utenos r.) ir Benina Žvirblytė-Tumienė (1913–2004) iš Butėnų – valstiečiai žemdirbiai. Tėvas 1951–1955 m. buvo ištremtas į Sibirą. Buvo vyriausioji duktė keturių vaikų šeimoje, brolis Jonas Tumas (1940–2009) – inžinierius elektrotechnikas, seserys Zonė Tumaitė-Nemanienė (g. 1943 m.) – inžinierė ekonomistė ir Birutė Tumaitė-Sinkevičienė (1949–2009) – gydytoja psichiatrė. Pusbrolis (tėvo sesers sūnus) Giedrutis Laucius (g. 1938 m.) – architektas.

1945–1949 m. mokėsi Aknystėlių (Utenos r.) pradinėje mokykloje, 1949–1952 m. – Leliūnų (Utenos r.) septynmetėje mokykloje, 1952–1956 m. baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla). 1956–1960 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo prancūzų kalbos mokytojos išsilavinimą.

1960–1961 m. L. Tumaitė dirbo Užuožerių (Radviliškio r.) septynmetėje mokykloje prancūzų kalbos mokytoja, 1961–1962 m. buvo Užuožerių septynmetės mokyklos direktorė.

1962–1963 m. ji gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio muzikos technikume prancūzų kalbos dėstytoja.

Nuo 1963 m. iki šiol L. Sriubienė gyvena Anykščiuose.

1963–1964 m. ji dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Bendrojo skyriaus vedėja.

1963–1976 m. buvo Anykščių miesto mokyklų prancūzų kalbos mokytoja: 1963–1964 m. dirbo Anykščių darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, 1964–1969 m. – Anykščių neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje, 1969–1975 m. – Anykščių vakarinėje (pamaininėje) vidurinėje mokykloje, 1975–1976 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1964–1969 m. ji kartu ėjo ir Anykščių neakivaizdinės vidurinės mokyklos metodininkės pareigas.

1976–1983 m. L. Sriubienė augino vaikus, rūpinosi šeima.

1983–1985 m. ji dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje kasininke, 1985–1987 m. buvo Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Anykščių skyriaus atsakingoji sekretorė.

1987–1993 m. L. Sriubienė dirbo Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Baranausko pagrindinė mokykla) prancūzų kalbos mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Nuo 2012 m. L. Sriubienė yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė. Ji surinko prisiminimus apie Komarų giminę ir paruošė kraštotyros darbą apie Raguvėlės dvaro istoriją, parašė ir išleido prisiminimų bei poetinės kūrybos rinkinį "Prisiminimai tokie brangūs..." (2008 m.).

Už kraštotyrinę ir visuomeninę veiklą L. Sriubienė apdovanota Anykščių rajono savivaldybės mero (Leono Alesionkos) padėka (2000 m.) ir Utenos apskrities viršininko (Egidijaus Puodžiuko) padėka (2009 m.). 

Laisvalaikiu mėgsta dainuoti, pati kuria dainas.

Ištekėjo 1962 m., vyras Valentinas Juozas Sriubas (g. 1936 m.) – energetikas. Dukterys Raimonda Sriubaitė-Steikūnienė (g. 1962 m.) – edukologė, medikė tarnautoja, ir Lolita Sriubaitė-Mikoliūnienė (g. 1966 m.) – pedagogė, sūnus Nerijus Sriubas (g. 1969 m.) – inžinierius elektrotechnikas, emigrantas JAV.

L. Sriubienės kilmė ir veikla pristatoma Aldonos Karkauskienės sudarytame genealoginės kraštotyros rinkinyje  "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).