Eugenijus STALERONKA
  Gimimo data: 1960-03-31

Trumpai:
Kunigas

2016-08-23   |   Spausdinti

1986 m. baigė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. birželio 1 d. E. Staleronka buvo įšventintas kunigu.

1986–1988 m. jis tarnavo Rokiškio Šv. Mato parapijoje vikaru, talkindamas klebonui Juozui Januliui. 1988–1989 m. jis buvo Kupiškio parapijos vikaras, talkino klebonui dekanui Klemensui Gutauskui.

Paskirtas 1991 m. liepą, 1991–2003 m. E. Staleronka buvo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos administratorius. 1991–1992 m. jis kartu administravo ir Leliūnų (Utenos r.) Šv. Juozapo parapiją, kol 1992 m. gegužę perdavė ją Leliūnuose po dešimtmečio pertraukos vėl įsikūrusiam dvasininkui.

Nuo 2003 m. birželio iki šiol jis yra Vyžuonų (Utenos r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas. E. Staleronka yra ir Vyžuonų pagrindinės mokyklos tikybos mokytojas.

2006 m. jis organizavo iškilmingą Vyžuonų bažnyčios 600 metų sukakties minėjimą.

Tarnaudamas Vyžuonose, jis ir toliau bendrauja ir su Skiemonių parapijos tikinčiaisiais, dalyvauja šeimų ir kraštiečių sambūriuose.