Nijolė BARYSIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kuncytė
Gimimo data: 1932-01-12
Gimimo vietovė: Viešintos (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė istorikė, pedagogė istorijos mokytoja

2016-06-28   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Kunca – policijos pareigūnas ir Liudviga Šiaučiūnaitė-Kuncienė – darbininkė. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem seserimis, buvo vyriausia. Sesuo Sigita Kuncytė (g. 1942 m.).

Mokėsi Troškūnų (Anykščių r.) pradžios mokykloje. Po Antrojo pasaulinio karo tėvui vengiant represijų ir 1944 m. pasitraukus į Vakarus, persikėlė į Panevėžį, kur augo su motina ir seserimis. 1950 m. baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1950–1952 m. mokėsi Šiaulių dvimečiame mokytojų institute, įgijo mokytojos specialybę.

1952–1958 m. N. Kuncytė dirbo Užpalių (Utenos r.) vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja.

1952–1957 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos mokytojos išsilavinimą.

1958–1959 m. N. Kuncytė dirbo Dusetų rajono Liaudies švietimo skyriaus inspektore, 1960–1961 m. buvo Kėdainių rajono Liaudies švietimo skyriaus inspektorė.

Nuo 1965 m. ji dirbo Istorijos institute, buvo mokslinė bendradarbė. 1965–1966 m. ji kartu studijavo ir šio instituto aspirantūroje.

1966 m. ji apsigynė disertaciją apie Lietuvos pramonės darbininkų kultūrinio techninio lygio kilimą 1945–1963 metais, buvo istorijos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota humanitarinių mokslų, istorijos daktarė.

1966–1993 m. N. Barysienė dėstė Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultete, 1988–1993 m. buvo Lietuvos istorijos katedros docentė.

Institute paaiškėjus, kad jos tėvas emigravęs į JAV, ji ilgą laiką buvo persekiojama dėl socialinės kilmės, dėl to pašlijo sveikata. Ji ilgai ir sunkiai sirgo, kol dėl ligos pasitraukė iš mokslinės ir pedagoginės veiklos.

N. Kuncytė-Barysienė paskelbė mokslinių straipsnių, rašė enciklopedinius straipsnius apie XX a. vidurio ir antrosios pusės Lietuvos istoriją, domėjosi mokyklų istorija XX a. pirmosios pusės Lietuvoje.

Ištekėjo 1975 m., vyras Tadas Barysas – istorikas, valstybės tarnautojas. Duktė Nijolė Barysaitė (g. 1977 m.).

Mirė 1999 m. spalio 1 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Rokantiškių kapinėse.