Viktoras LUKOŠEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1907-11-03
Gimimo vietovė: Taškentas (Uzbekija)

Trumpai:
Valstybės tarnautojas, tautodailininkas tapytojas

2018-04-09   |   Spausdinti

1940–1941 m. V. Lukoševičius buvo politinis vadovas Raudonojoje armijoje, dirbo administracinį darbą Vilniuje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, jis pasitraukė į Rytus, dirbo administracinį darbą Gorkyje (dabar – Žemutinis Naugardas, Rusija). 1941–1945 m. jis dirbo kolūkyje Abchazijoje (Gruzija).

1945 m. grįžęs į Lietuvą, V. Lukoševičius 1945–1947 m. dirbo Lietuvos SSR Ministrų taryboje. 1947–1949 m. jis buvo administracinis darbuotojas Klaipėdoje.

1949–1951 m. jis baigė Respublikinę aukštąją partinę mokyklą ir 1951–1954 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto aparate.

Nuo 1954 m. V. Lukoševičius gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1954–1955 m. jis buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas, 1955–1962 m. – Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komiteto pirmasis sekretorius. Pertvarkius administracinę struktūrą ir nuo 1963 m. sausio 1 d. panaikinus partijos Anykščių rajono komitetą, 1963 m. kelis mėnesius jis buvo Lietuvos komunistų partijos Anykščių gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių valdybos partinio komiteto sekretorius.

1963–1966 m. V. Lukoševičius vėl dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto pirmininku, kol 1966 m. gegužę išėjo į pensiją.

1958–1960 m. ir 1964–1966 m. jis buvo kandidatas į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narius, 1960–1964 m. – šio komiteto narys. 1959–1963 m. jis buvo renkamas Lietuvos Aukščiausiosios tarybos deputatu.

V. Lukoševičius buvo tautodailininkas tapytojas. Jis dalyvavo liaudies meno parodose, kur daugiausia eksponavo peizažus. Jis sukūrė peizažų Anykščių krašto motyvais: "Kelias į Niūronis", "Biliūno gryčia Niūronyse" ir kt.

Laisvalaikiu piešdavo.

Buvo vedęs, 1966 m. liko našlys. Duktė Gerda Lukoševičiūtė (g. 1946 m.) – dailininkė scenografė, dailės pedagogė.

Mirė iki 2000 m.