Arūnas GIRAITIS
  Gimimo data: 1966-01-21
Gimimo vietovė: Marijampolė

Trumpai:
Istorikas, kraštotyrininkas, valstybės tarnautojas

2013-11-21   |   Spausdinti

1991 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo istoriko išsilavinimą. Studijuodamas aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo ir Sąjūdžio veikloje.

Nuo 1994 m. A. Giraitis gyvena Vaidlonyse (Anykščių r.) ir dirba Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Utenos teritoriniame padalinyje, iki 2011 m. buvo vyriausiasis valstybinis inspektorius, nuo 2011 m. lapkričio yra šio padalinio vadovas.

A. Giraitis aktyviai dalyvauja Troškūnų bendruomenės ir parapijos renginiuose. Jis yra Troškūnų krašto klubo "Malmaža" steigėjas, 2002 m. sukūrė ir iki 2008 m. administravo interneto svetainę www.geocities.com/troskunai_malmaza, dainuoja etnografiniame ansamblyje "Malmaža".

Nuo 1993 m. iki šiol jis yra Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

Jis parašė "Trumpą Raguvėlės parapijos istoriją", kuri buvo publikuota "Lietuvos valsčių" serijos monografijoje "Raguva" (2001 m.).

Laisvalaikį leidžia su šeima, keliauja, domisi kultūros paveldu, politikos istorija ir informacinėmis technologijomis, groja triūba, lumzdeliu ir gitara, fotografuoja.

Vedęs, žmona Meilė Giraitienė (g. 1967 m.) – istorijos mokytoja metodininkė. Dukterys Inga Liudvika Giraitytė (g. 1991 m.) ir Arūnė Gabrielė Giraitytė (g. 1992 m.).