Povilas KEMĖŠIS
  Gimimo data: 1921-11-09
Gimimo vietovė: Kilėviškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius, išradėjas, pedagogas

2015-01-04   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Kemėšis ir Ona Kemėšienė – žemdirbiai ūkininkai. Augo keturių vaikų šeimoje. Broliai ir sesuo: Juozapas Kemėšis (1907–?) – žemdirbys ūkininkas, nuo 1950 m. – politinis kalinys Karagandos lageriuose, Teklė Kemėšytė-? ir Jonas Kemėšis – pasienio policijos pareigūnas, emigrantas Australijoje. Giminaitis (tėvo brolio Juozapo anūkas) Jonas Kemėšius (g. 1948 m.) – savivaldos organizatorius.

1940 m. P. Kemėšis baigė Utenos gimnaziją, 1940–1947 m. studijavo Kauno universitete, įgijo inžinerinį išsilavinimą.

Nuo 1947 m. jis dirbo Kauno elektrinės budinčiuoju inžinieriumi, 1948–1951 m. buvo Kauno žemės ūkio technikumo dėstytojas.

1951–2001 m. P. Kemėšis dėstė Kauno politechnikos institute, Kauno technologijos universitete. 1951–1961 m. jis buvo šio instituto asistentas, 1961–1967 m. – docentas, nuo 1968 m. – profesorius.

1957 m. Kauno politechnikos institute P. Kemėšis apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Ferodinaminis polinių koordinačių vektormetras su dviem laisvumo laipsniais". 1967 m. ten pat jis apsigynė daktaro disertaciją "Vektorinių matavimo sistemų teorijos ir taikymo klausimai", 1993 m. nostrifikuotas habilituotas technologijos mokslų, informatikos inžinerijos daktaras.

1964–1968 m. jis vadovavo Automatizuotų valdymo sistemų žinybinei laboratorijai. 1968–1970 m. P. Kemėšis buvo Kauno politechnikos instituto Gamybos automatizavimo katedros vedėjas, 1970–1972 m. – Valdymo sistemų katedros vedėjas.

1972–1993 m. jis buvo Valdymo informatikos katedros profesorius. Nuo 1976 m. P. Kemėšis buvo Kalbos tyrimo laboratorijos mokslinis vadovas.

Nuo 1993 m. P. Kemėšis vadovavo Lingvistinių sistemų mokslinio tyrimo grupei, kuri tyrė natūralios kalbos sintezės algoritmus, suvokimo algoritmus, kalbos ir diktoriaus atpažinimą telefonijoje, klausos sistemos suvokimo neuroninį tinklą. Jo vadovaujama mokslininkų grupė sukūrė žmogaus klausos analizatoriaus neuroninio tinklo receptorinės dalies matematinį modelį, kuris reikalingas kalbos suvokimo procesams toliau nagrinėti.

Nuo 2001 m. iki gyvenimo pabaigos jis buvo Kauno technologijos universiteto profesorius emeritas.

Profesorius P. Kemėšis buvo 10 automatinio kalbos atpažinimo srities išradimų autorius, 33 technikos mokslų kandidatų vadovas.

Jis parengė ir išleido monografijas "Skaičiavimo kompleksų teorija" (dvi dalys, 1974–1976 m.),  "Dvimačių kintamosios srovės sekos sistemų teorija" (rusų kalba, su K. Kriščiūnu, 1975 m.), "Kalbos signalų atpažinimas pagal jų struktūrines savybes (rusų kalba, su kitais autoriais, 1977 m.), "Kalbos signalo algoritmai" (1996 m.), "Klausos neuroninis tinklas" (su A. Stasiūnu, 2001 m.).

Laisvalaikiu skaitė knygas, būdavo gamtoje.

Buvo vedęs, žmona Ona Kemėšienė (g. 1927 m.) – gydytoja. Duktė Jūratė Kemėšytė-? (g. 1954 m.), sūnus Remigijus Kemėšis (g. 1956 m.).

Mirė 2008 m. lapkričio 21 d. Kaune.

P. Kemėšio kilmė ir veikla pristatomi Aldonos Karkauskienės genealoginės kraštotyros rinkinyje "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).