Jonas KEMĖŠIUS
  Gimimo data: 1948-06-23
Gimimo vietovė: Kilėviškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Zootechnikas, žemės ūkio organizatorius, savivaldos organizatorius

2015-01-04   |   Spausdinti

Seneliai: Juozapas Kemėšis – žemdirbys ūkininkas, pirmasis "Laisvės" kolūkio (Kilėviškiai) pirmininkas, ir Emilija Kutkaitė-Kemėšienė – žemdirbė. Tėvai: Serapinas Kemėšis (1919–1998) – žemdirbys, amatininkas, laisvės gynėjas, 1950–1957 m. politinis kalinys, ir Liudvika Kazickaitė-Kemėšienė (1920–2009) iš Šiaudinių (Utenos r.) – žemdirbė. Augo su seserimi, dar viena sesuo Milda Kemėšytė mirė kūdikystėje. Sesuo Laimutė Kemėšiūtė-Telksnienė (g. 1960 m.) – medikė logopedė. Giminaitis (senelio brolio Petro sūnus) Povilas Kemėšis (1921–2008) – mokslininkas inžinierius informatikas.

1955–1959 m. mokėsi Aknystėlių (Utenos r.) pradinėje mokykloje, 1959–1963 m. – Gečionių (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje, 1963–1966 m. baigė Vyžuonų (Utenos r.) vidurinę mokyklą.

1966–1967 m. J. Kemėšius dirbo Anykščių rajono P. Cvirkos kolūkyje zootechniku selekcininku.

1967–1971 m. jis studijavo Lietuvos veterinarijos akademijos Zootechnikos fakultete, įgijo zooinžinieriaus išsilavinimą.

1972 m. ir 1973–1989 m. J. Kemėšius dirbo Molėtų rajono I. Mičiurino kolūkyje (Alanta) vyriausiuoju zootechniku. 1972–1973 m. jis buvo mobilizuotas į sovietinę kariuomenę ir atliko privalomąją karinę tarnybą.

Pirmasis Lietuvoje demokratiškai išrinktas kolūkio vadovu, 1989–1992 m. J. Kemėšius buvo Molėtų rajono I. Mičiurino, paskui Alantos kolūkio pirmininku, kol šis ūkis iširo. 1992–1995 m. jis dirbo žemės ūkio bendrovės "Alanta" vadovu.

1995–2013 m. J. Kemėšius dirbo Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnijos seniūnu, kol išėjo į pensiją.

Jo rūpesčiu Alantos gyvenvietė tarp gražiausiai tvarkomų seniūnijų centrų Utenos apskrityje užėmė II vietą (1997 m.), Lietuvoje – I vietą (1999 m.), konkurse "Kaimas ne vien duona sotus" Alantos seniūnija Utenos apskrityje užėmė I vietą, Lietuvoje – VII vietą (1998 m.).

Jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, po partijų susijungimo 2008 m. yra Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

Laisvalaikiu mėgta keliauti po gražiausias Lietuvos vietoves.

Vedęs, žmona Stasė Kemėšienė (g. 1951 m.) – vaistininkė, vadovė. Vaikai: Ramutė Kemėšiūtė-Klimienė (g. 1975 m.) – socialinė darbuotoja, Renata Kemėšiūtė (g. 1981 m.) – žemės ūkio specialistė, Mindaugas Kemėšius (g. 1983 m.) – vaistininkas verslininkas.

J. Kemėšiaus kilmė ir veikla pristatoma Aldonos Karkauskienės genealoginės kraštotyros rinkinyje "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).