Stasys GAVENAVIČIUS
  Gimimo data: 1931-09-01
Gimimo vietovė: Sausalaukės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistas prekybininkas, vadovas, žurnalistas, visuomenininkas

2017-11-09   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Gavenavičius (1904–1999) – žemdirbys, amatininkas kalvis, ir Veronika Gražytė-Gavenavičienė (1900–1943) iš Gudelių – žemdirbė. Augo trijų vaikų šeimoje. Sesuo Janina Gavenavičiūtė (1927–1943) – mirė paauglystėje nuo ligos ir brolis Aloyzas Gavenavičius (g. 1938 m.) – prekybininkas. Motinai mirus, augo su pamote Marijona Jančyte-Gavenavičiene (g. 1923 m.) bei dar dviem seserimis: Aldona Gavenavičiūtė-? (g. 1947 m.) – maisto pramonės meistrė ir Bronė Gavenavičiūtė-? (g. 1950 m.) – prekybininkė.

1939–1951 m. mokėsi Svėdasų (Anykščių r.) pradinėje, paskui vidurinėje mokykloje. 1951–1956 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete prekybą, įgijo prekybos ekonomisto išsilavinimą. Studijų metais pragyvenimui užsidirbdavo fotografuodamas.

Nuo 1956 m. S. Gavenavičius gyvena Kaune, dirbo Kauno miesto maisto prekybos sistemoje.

1956–1957 m. jis buvo vieno mikrorajono maisto prekių parduotuvės vedėjo pavaduotojas, 1957–1959 m. – kito mikrorajono maisto prekių parduotuvės vedėjas, 1959–1960 m. – didžiausios Kauno miesto maisto prekių parduotuvės direktorius. Per trumpą laiką jis organizavo šios parduotuvės kapitalinį remontą, iš esmės pagerindamas darbo ir pirkėjų aptarnavimo sąlygas.

1960–1990 m. S. Gavenavičius dirbo Kauno miesto prekybinių organizacijų valdybos viršininko pavaduotoju, buvo atsakingas už miesto prekybos objektų projektavimą ir statybą, parduotuvių remontą, naujų prekybos formų diegimą ir jų tobulinimą, vaisių ir daržovių paruošas. Jo rūpesčiu Kaune buvo sukurtas maisto produktų sandėlių ūkis: įrengti maisto ir pramoninių prekių sandėliai Dainavos mikrorajone, vaisių ir daržovių saugyklos Aleksote, išplėtota ūkinio prekybos aptarnavimo bazė. Jis organizavo naujų prekybos centrų statybą Kaune: "Merkurijus", "Girstupis", "Saulėtekis", "Vitebskas", "Kalniečiai", "Taubučiai", "Aruona" ir kitų, įrengė ir atvėrė naujas maitinimo įstaigas: "Žalias kalnas", "Trys mergelės", "Pasimatymas", Eglė", "Kastytis", "Tartu", "Gildija", "Ugnė", "Medžiotojų užeiga", "Mūza" ir kt.

1974 m. įkūrus Kauno prekybos mokslinę techninę draugiją, S. Gavenavičius buvo išrinktas šios draugijos pirmininku ir ėjo šias pareigas 1974–1990 m. 

1990–1992 m. jis buvo Konteinerių gamybos įmonės direktoriaus pavaduotojas, kol išėjo į pensiją.

1998 m. S. Gavenavičius įkūrė mėnesinį laikraštį Lietuvos ekonomistams, verslo ir prekybos specialistams "Prekyba" (nuo 2002 m. – "Verslas ir prekyba") ir 1998–2008 m. dirbo jo redaktoriumi, kol leidyba, išleidus 2008 m. gruodžio numerį, buvo sustabdyta. Jis bendradarbiavo šiame leidinyje, ruošdamas jam publikacijas apie prekybos darbuotojų pasiekimus ir problemas bei apie gimtojo Svėdasų krašto dabartį. Nustojus eiti laikraščiui "Verslas ir prekyba", jis bendradarbiauja kituose šalies leidiniuose, publikuodamas Svėdasų krašto žinias.

Nuo 2008 m. S. Gavenavičius yra Svėdasiškių draugijos "Alaušas" narys, šios draugijos sueigų dalyvis bei idėjų rėmėjas ir talkininkas. Nuo 2016 m. jis yra svėdasiškių mėnraščio "Svėdasų varpas" redakcinės kolegijos sekretorius.

Sovietiniais metais jis buvo apdovanotas dviem medaliais ir septyniais ženkleliais.

Laisvalaikiu medžioja, bendrauja su artimaisiais, domisi visuomeniniu gyvenimu.

Vedė 1958 m., žmona Stanislava Vasiliauskaitė-Gavenavičienė (g. 1933 m.) – siuvėja modeliuotoja. Vaikai: Elvyra Gavenavičiūtė-? (g. 1959 m.) – muzikė ir Saulius Gavenavičius (g. 1962 m.) – inžinierius statybininkas.

Išsami S. Gavenavičiaus biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).