Jonas TAMOŠIŪNAS
  Gimimo data: 1972-05-24
Gimimo vietovė: (Daugailių parapija, Utenos r.)

Trumpai:
Kunigas, kariškis, karo kapelionas

2019-07-15   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Tamošiūnas (g. 1929 m.) ir Ona Juodvalkytė-Tamošiūnienė (g. 1930 m.). Užaugo gausioje 13 vaikų šeimoje su šešiais broliais ir šešiomis seserimis. Broliai: Artūras Tamošiūnas (g. 1959 m.), Sigitas Tamošiūnas (g. 1961 m.), Antanas Tamošiūnas (g. 1962 m.), Stasys Tamošiūnas (g. 1963 m.), Gintautas Tamošiūnas ir Regimantas Tamošiūnas, seserys: Regina Tamošiūnaitė-Abukauskienė (g. 1954 m.) – pedagogė, literatė poetė, Auksė Tamošiūnaitė-Nazarovienė (g. 1956 m.) – bibliotekininkė, Rima Tamošiūnaitė, Vida Tamošiūnaitė-Gužienė, Janina Tamošiūnaitė-Ališauskienė ir Dalia Tamošiūnaitė-Malaiškienė.

Baigė Daugailių (Utenos r.) vidurinę mokyklą. 1995 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1995–1996 m. J. Tamošiūnas tarnavo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijoje diakonu, talkino klebonui Vladui Rabašauskui.

1996 m. gegužės 26 d. Svėdasų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas jį įšventino kunigu.

1996–1997 m. J. Tamošiūnas tarnavo Rokiškio Šv. Mato parapijoje vikaru, 1997–1998 m. buvo Svėdasų vikaras, vėl talkino klebonui V. Rabašauskui.

Paskirtas 1998 m. rugpjūčio 22 d., 1998–2000 m. J. Tamošiūnas buvo Antalieptės (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas, kartu administravo ir Baltriškių (Zarasų r.) Šv. Kazimiero parapiją.

2000–2001 m. jis buvo ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vytauto apygardos 7-osios rinktinės kapelionas. 2001 m. balandį davęs kariškio priesaiką Lietuvos valstybei, jis buvo paskirtas Utenos įgulos karo kapelionu.

Vėliau jis buvo Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" kapelionas, iki 2010 m. – Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono ir Alytaus įgulos karo kapelionas.

2010–2012 m. J. Tamošiūnas tarnavo Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kapelionato karo kapelionu, buvo kapitonas. 2012–2013 m. jis buvo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios rektorius.

Paskirtas 2013 m. spalį, 2013–2019 m. jis buvo Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos klebonas, kartu eidamas ir Kyburių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bei Smilgių (Biržų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigas. Nuo 2013 m. gruodžio jis laikinai ėjo ir Pasvalio dekanato dekano pareigas, nuo 2014 m. yra šio dekanato dekanas.

Nuo 2019 m. liepos J. Tamošiūnas paskirtas Vabalninko (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi.

2008 ir 2011 m. jis tarnavo Afganistano Goro provincijoje, kur buvo Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės septintosios (PAB-7) ir tryliktosios (PAG-13) pamainų karo kapelionas.