Alfonsas KADŽIUS
  Gimimo data: 1910-01-06
Gimimo vietovė: Pelyšų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas, tikėjimo gynėjas, politinis kalinys

2014-10-09   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1910 m. sausio 8 d.

Tėvas Kazys Kadžius (?–1946) – žemdirbys ūkininkas. Brolis Kazimieras Kadžius-Karukas (?–1989) – laisvės gynėjas, politinis kalinys, seserys: Zanė Kadžiūtė-? – tremtinė, Kazė Kadžiūtė (?–2004) – vienuolė, tikėjimo gynėja, Bronė Kadžiūtė – vienuolė, tikėjimo gynėja.

Baigė Kauno kunigų seminariją.

1934 m. gegužės 26 d. Kauno arkikatedroje A. Kadžius buvo įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventinti Povilas Jankevičius, Pranciškus Karvelis ir kiti kunigai.

1940 m. A. Kadžius tarnavo vikaru Naujamiestyje (Panevėžio r.).

Po Antrojo pasaulinio karo A. Kadžius buvo Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas. 1949 m. rugsėjo 4 d. jis buvo areštuotas, apkaltintas antisovietine veikla ir nuteistas, įkalintas Choladilniko lageryje Vorkutoje (Komija, Rusija).

Išlaisvintas 1957 m. lapkričio 27 d. A. Kadžius grįžo Lietuvą, 1957–1958 m. porą mėnesių administravo Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapiją, paskui nuo 1958 m. sausio buvo Vadaktėlių (Panevėžio r.) Šv. Jono Nepomuko parapijos klebonas. Ten jis pats išdažė bažnyčią.

Dėl nepalankumo sovietinei tvarkai nuo 1964 m. lapkričio 30 d. iki 1965 m. gruodžio 25 d. iš A. Kadžiaus buvo atimtas dvasininko pažymėjimas ir jam neleidžiama eiti kunigo pareigų.

1973–1974 m. A. Kadžius buvo Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonas.

1974–2000 m., iki gyvenimo pabaigos, A. Kadžius buvo Avilių (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas. Jo rūpesčiu prof. Elena Šmigelskaitė restauravo du bažnyčios paveikslus, buvo suremontuoti vargonai, padidinta estrada chorui, bažnyčios viduje  į sienas įvertos 3 geležinės templės, nudažyta bažnyčia, varpinė ir špitolės fasadai.

Gyvendamas Aviliuose, jis rinko Avilių tautosaką ir istorijos žinias, rašė dienoraštį, fiksuodamas žmonių prisiminimus. A. Kadžius apklausė ir surašė liudijimus žmonių, kurie buvo patyrę įvairių malonių, kai meldėsi Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 1967 m. birželio 30 d. prie prie Ilgio ežero vietoje ir vartojo jo vandenį.

1984 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Amžininkų atsiminimuose išliko kaip griežto asketiško gyvenimo kunigas.

Mirė 2000 m. Aviliuose (Zarasų r.).