Jonas IVANAUSKAS
  Gimimo data: 1880-12-14
Gimimo vietovė: Klovainiai (Klovainių parapija, Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas

2020-04-30   |   Spausdinti

Gimimo data nustatyta pagal krikšto metrikų įrašą. Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1881 m. gruodžio 14 d.

Tėvai: Antanas Ivanauskas ir Julija Bielskytė-Ivanauskienė – valstiečiai.

1880 m. gruodžio 16 d. Klovainių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Petras Pažemeckas, krikštatėviai buvo Nikodemas Ivanauskas ir Darata Begliūtė(?).

Baigė kunigų seminariją. 1904 m. lapkričio 28 d. J. Ivanauskas buvo įšventintas kunigu.

1905–1906 m. pusmetį jis tarnavo vikaru Balninkuose (Molėtų r.).

Paskirtas 1906 m. pradžioje, 1906–1907 m. pusantrų metų jis tarnavo Troškūnų (Anykščių r.) Švč. Trejybės parapijos vikaru, talkino klebonui Antanui Stapulioniui, kol 1907 m. gruodį buvo iškeltas. Troškūnų bažnyčioje 1906 m. rugsėjo 28 d. jis pakrikštijo būsimąjį rašytoją Kazį Inčiūrą.

1907–1909 m. J. Ivanauskas buvo Pagirių (Kėdainių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios vikaras.

Paskirtas 1909 m. balandžio 30 d., 1909–1911 m. jis tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaru, talkindamas klebonui Juozapui Vembrei.

1911 m. vasarą jis buvo skiriamas vikaru į Vadoklius (Panevėžio r.), bet dėl sveikatos iš šių pareigų netrukus buvo atleistas, kad galėtų gydytis. Pusmetį praleidęs be tarnystės vietos, 1912 m. pradžioje J. Ivanauskas buvo paskirtas į Kurtuvėnų altariją ir ten praleido pusmetį, paskui nuo 1912 m. vasaros iki Pirmojo pasaulinio karo tarnavo vikaru Vadokliuose.

Iki 1919 m. vasaros jis buvo vikaras Vadaktuose (Radviliškio r.). 1918 m. vasarą jam buvo skirta Uliūnų (Panevėžio r.) bažnyčios kurato vieta, bet į šią filiją jis nepersikėlė, liko Vadaktuose.

1919–1923 m. J. Ivanauskas tarnavo Varputėnų (Šiaulių r.) Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kuratu, buvo kunigas filialistas.

1923 m. sausį jis perkeltas į kuratu į Upyną (Telšių r.) – Luokės parapijos filiją ir šias pareigas ėjo pusantrų metų. Kai 1924 m. buvo įkurta Upynos Šv. Jono Labdario parapija, jos filialistas J. Ivanauskas buvo paskirtas pirmuoju jos klebonu ir šias pareigas ėjo 1924–1936 m.

Paskirtas 1936 m. pavasarį, 1936–1940 m. jis buvo Stalgėnų (Plungės r.) Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas. Nuo 1940 m. vasaros jis tarnavo kuratu Mitkaičiuose (Telšių r.) ir kūrė Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapiją.

1951–1957 m. J. Ivanauskas buvo Renavo (Mažeikių r.) Šv. Izidoriaus parapijos klebonas. 1954 m. Renave paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Nuo 1963 m. senatvę J. Ivanauskas praleido Mosėdžio (Skuodo r.) altarijoje. Iki 1975 m. jis talkino pastoracijoje, vėliau aukodavo Šv. Mišias tiks savo kambaryje, o nuo 1977 m. tik privačiai meldėsi. 1979 m. jis paminėjo savo kunigystės 75-metį, tuo metu būdamas vyriausias iš Lietuvos kunigų.

Mirė 1980 m. kovo 13 d. Mosėdyje (Skuodo r.). Palaidotas Mosėdžio bažnyčios šventoriuje.