Aleksandras Vytautas MASYS
  Gimimo data: 1911-05-01
Gimimo vietovė: Trakininkų k. (Subačiaus parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas teologas

2019-10-13   |   Spausdinti

Tėvas Dominykas Masys – valstietis žemdirbys.

Mokėsi vietinėje pradžios mokykloje, Panevėžio berniukų gimnazijoje ir vakariniuose mokytojų seminarijos kursuose, 1931 m. baigė šešias klases. 1931–1934 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1934–1940 m. tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje. Studijas pertraukė, dvejus metus atlikdamas karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1940 m. birželio 16 d. Panevėžio katedroje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino jį kunigu.

1940–1942 m. A. V. Masys tarnavo vikaru Kvetkuose (Rokiškio r.) ir Raguvoje (Panevėžio r.), 1942–1945 m. – Kamajuose (Rokiškio r.), 1945–1946 m. – Vabalninke (Biržų r.) ir Vyžuonose (Utenos r.), 1946–1947 m. – Pakruojyje.

1947–1951 m. A. V. Masys buvo Anciškio (Kėdainių r.) Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos administratorius, 1951–1952 m. – Kriklinių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos administratorius.

Pablogėjus sveikatai, jis gyveno kaip altarista 1952–1953 m. Kamajuose, 1953–1956 m. – Linkuvoje (Pakruojo r.). 1956–1957 m. jis buvo altarista-vikaras Svėdasuose (Anykščių r.), kur talkino klebonui Antanui Survilai.

1957–1959 m. A. V. Masys buvo Pandėlio (Rokiškio r.) parapijos vikaras.

1959–1967 m. jis tarnavo Lėno (Ukmergės r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, 1967–1970 m. buvo altarista Užpaliuose (Utenos r.). 1974–1980 m. jis buvo Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas.

1980–1989 m., iki gyvenimo pabaigos, A. V. Masys gyveno kaip altarista Joniškėlyje (Pasvalio r.).

Amžininkų prisiminimuose išliko kaip paprastas, fiziškai stiprus, kaimietiškos prigimties dvasininkas, pasižymėjęs lituanistiniais gabumais, šioje srityje talkinęs kitiems kunigams.

Mirė 1989 m. sausio 20 d. Joniškėlyje (Pasvalio r.). Palaidotas Joniškėlio bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina tamsaus šlifuoto akmens paminklas-kryžius su įrašu postamente "Kunigas / Aleksandras Masys / 1911–1989", kapavietę dengia šlifuota tamsaus akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Nurimk pagaliau, / mano siela – / juk Viešpats tiek / gera Tau daro. / Ps. 114, 7".