Jonas DANEVIČIUS
  Gimimo data: 1779-00-00

Trumpai:
Kunigas

2016-07-14   |   Spausdinti

Baigė kunigų seminariją, buvo įšventintas kunigu.

Atvykęs 1819 m. lapkritį, 1819–1841 m. J. Danevičius tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje vikaru, talkino klebonams Kazimierui Tarulevičiui ir Kletui Venskavičiui. Jis yra ilgiausiai Anykščiuose kada nors tarnavęs vikaras – išvyko į kitą parapiją 1841 m. balandį, po 21 metų ir 5 mėnesių.

Atvykęs 1844 m. sausio pabaigoje, 1844–1845 m. jis buvo Gelvonų (Širvintų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratorius, 1845–1855 m., iki gyvenimo pabaigos, – šios parapijos klebonas. Gelvonuose jis ugdė vikarus: 1844–1849 m. – Mykolą Sinevičių, 1849–1852 m. – Liudviką Gimbutą, 1852–1855 m. – Fabijoną Goštautą.

Jis prižiūrėjo ir uždaryto pranciškonų vienuolyno pastatus, kuriuose carinės Rusijos kariuomenė įsirenginėjo kareivines. 1848–1849 m. Gelvonuose J. Danevičius globojo kaip savo liokajų ir parapijos klapčiuką jaunąjį Antaną Baranauską ir tąkart pripažino, kad jis negabus ir neperspektyvus.

Mirė 1855 m. kovo 26 d. Gelvonuose (Širvintų r.). Palaidotas Gelvonų kapinėse, kapas neišlikęs.