Motiejus ŽEPNICKIS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rzepnicki
Gimimo data: 1798-02-24
Gimimo vietovė: Lenkija

Trumpai:
Kunigas, vienuolis pijoras

2014-10-09   |   Spausdinti

Mokėsi vienuolių pijorų mokyklose. 1819 m. buvo priimtas į pijorų noviciatą Liubešivo (Lubeszow, tuo metu – Pinsko apskritis, Minsko gubernija, dabar – Voluinės sritis, Ukraina) vienuolyne, kur įgijo teologinį išsilavinimą.

1828 m. rugpjūčio 4 d. M. Žepnickis buvo įšventintas kunigu.

Nežinia dėl kokių aplinkybių, galbūt dėl politinio persekiojimo, susijusio su 1831 m. sukilimu ar po jo pralaimėjimo 1832 m. carinės Rusijos valdžiai uždarius vienuolyną, jis pasitraukė iš pijorų ir išvyko iš Liubešivo. Persikėlęs į Lietuvą, keletą metų jis tarnavo vikaru Žemaičių vyskupijos parapijose.

Atvykęs 1834 m. vasarį, 1834–1835 m. M. Žepnickis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Kletui Venskavičiui. 1835 m. sausio 7 d. bažnyčioje jis pakrikštijo būsimąjį poetą ir vyskupą Antaną Baranauską.

1835 m. vasarą M. Žepnickis išvyko į savo tėvynę Lenkijos Karalystę, legaliai ten persikėlė 1835 m. rugpjūčio 12 d., iš pradžių gavęs leidimą gyventi pusei metų. Paskui jam buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi Lenkijos Karalystėje. 1836 m. rugsėjo 3 d. jis gavo atleidimą iš pijorų vienuolijos ir iki gyvenimo pabaigos tarnavo Seinų vyskupijos parapijose.

1840–1849 m. R. Žepnickis buvo Garliavos (Kauno r.) parapijos laikinasis kapelionas, 1849–1853 m. tarnavo Garliavos parapijos vikaru, 1853–1856 m. vėl minimas kaip Garliavos parapijos laikinasis kapelionas.

1856–1858 m. jis buvo Sintautų (Šakių r.) parapijos laikinasis kapelionas, talkinęs klebonui Antanui Tatarei (1805–1889). 1859–1861 m. jis tarnavo Griškabūdžio (Šakių r.) filijoje, buvo laikinasis kapelionas.

1861–1862 m. R. Žepnickis gyveno Griškabūdžio filijoje kaip rezidentas emeritas, nuo 1863 m. minimas kaip Garliavos parapijos emeritas rezidentas, 1870 m. – Višakio Rūdos (Kazlų Rūdos sav.) filijos rezidentas.

Mirė 1872 m. liepos 31 d. Višakio Rūdoje (Kazlų Rūdos sav.).