Jolanta PLEŠKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Niauraitė
Gimimo data: 1970-12-15
Gimimo vietovė: Pasvalio r.

Trumpai:
Edukologė socialinė pedagogė, socialinės veiklos organizatorė, vadovė

2019-04-23   |   Spausdinti

Brolis Vaidas Niaura (g. 1970 m.) – pedagogas vadovas, socialinės veiklos organizatorius.

1978–1980 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1980–1989 m. baigė Anykščių 3-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla).

1989–1990 m. J. Niauraitė dirbo Rubikių (Anykščių r.) vaikų darželyje auklėtoja. 1990–1993 m. ji buvo Anykščių rajono centrinės bibliotekos Rubikių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė.

1990–1992 m. ji mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, įgijo bibliotekininkės specialybę.

1993–1999 m. J. Niauraitė-Pleškienė dirbo Anykščių centrinės bibliotekos Kavarsko bibliotekos vedėja.

Nuo 1999 m. iki šiol ji dirba socialinį darbą Anykščių rajone. 1999–2006 m. J. Niauraitė dirbo Aknystos pensionate (dabar – Aknystos socialinės globos namai), buvo Kalvelių filialo socialinio darbuotojo padėjėja.

2000–2004 m. ji studijavo Utenos kolegijoje socialinį darbą, įgijo socialinės darbuotojos kvalifikaciją. 2004–2006 m. ji tęsė studijas Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo edukologijos bakalauro išsilavinimą ir socialinės pedagogės kvalifikaciją. Ji dalyvavo EQUAL programos projekte "Ištiesk ranką" (2006 m.), kur įgijo socialinės mentorystės įgūdžių.

2007 m. J. Pleškienė dirbo Anykščių bendruomenės centro moterų krizių tarnybos vadove, buvo viešosios įstaigos "Globali iniciatyva psichiatrijoje" darbo asistentė, Anykščių bendruomenės centro lektorė.

2006–2008 m. ji buvo Aknystos pensionato Leliūnų filialo socialinė darbuotoja.

2006–2007  m. Mykolo Romerio universitete ji įgijo viešojo administravimo magistrės kvalifikaciją.

Nuo 2008 m. iki šiol J. Pleškienė dirba biudžetinės įstaigos Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktore, yra pirmoji šios naujos įstaigos, įkurtos teikti socialines paslaugas rajono gyventojams, vadovė. Jos vadovaujamoje įstaigoje dirba apie 50 žmonių, kurie teikia paslaugas apie 150 socialinės rizikos šeimų, namuose lanko apie 200 socialines paslaugas gaunančių rajono gyventojų.

J. Pleškienė yra Socialinių darbuotojų asociacijos narė, Anykščių sodininkų bendrijos "Voruta" pirmininkė.

Ji yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė, šios partijos Anykščių rajono skyriaus narė. Nuo 2015 m. balandžio ji yra šio skyriaus pirmininko pavaduotoja, išrinkta jau trečiai dvejų metų kadencijai. Šios partijos sąraše ji dalyvavo 2011–2015 m. Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose, tačiau į Tarybą nepateko.

Ištekėjusi, vyras Arūnas Pleškys (g. 1968 m.) – vadybininkas. vaikai: Justas Pleškys (g. 1994 m.) – studentas architektas, Martynas Pleškys (g. 2010 m.).