Bronė Elena MISIŪNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rimonytė
Gimimo data: 1934-05-10
Gimimo vietovė: Černaučiznos k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, tautodailininkė karpinių meistrė

2015-03-28   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Rimonis (1899–1964) ir Elena Zabulionytė-Rimonienė (1906–1985) iš Sprakšių k. (Utenos r.) – žemdirbiai ūkininkai. Augo šešių vaikų šeimoje su keturiais broliais ir seserimi. Broliai ir sesuo: Bronius Rimonis (g. 1932 m.) – agronomas, žemės ūkio veiklos organizatorius, Aldona Ona Rimonytė-Bojarūnienė (g. 1935 m.) – agronomė, ekonomistė, Leonas Rimonis (g. 1937 m.) – elektrikas, Stanislovas Rimonis (g. 1939 m.) – darbininkas traktorininkas ir Vladas Rimonis (1942–?) – elektrikas.

Tėvams persikėlus, nuo 1936 m. augo motinos tėviškėje Sprakšiuose. 1950 m. baigė Vyžuonų (Utenos  r.) septynmetę mokyklą, 1950–1954 m. – Švenčionėlių (Švenčionių r.) pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojos išsilavinimą. Mokydamasi dalyvavo meno mėgėjų veikloje: dainavo, šoko, vaidino.

1954–1970 m. B. Rimonytė-Misiūnienė dirbo mokytoja Raguvėlėje (Anykščių r.), buvo Utenos 2-osios vidurinės mokyklos (dabar – Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla) mokytoja.

Nuo 1969 m. iki šiol B. Misiūnienė gyvena ir kuria Rokiškyje. 1969–1995 m. ji dirbo Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Senatvėje ji yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Rokiškio rajono organizacijos narė, dalyvauja šios sąjungos  kultūrinėje veikloje.

Nuo vaikystės, senelės pamokyta, B. Rimonytė-Misiūnienė susidomėjo karpiniais ir visą gyvenimą juos kuria. Jos karpiniams būdinga monumentali kompozicija ir dekoratyvumas. Nuo 1996 m. ji karpo žvaigždes, sukaupė tūkstančius skirtingų jų variantų.

Pirmąją savo karpinių parodą ji surengė dar Vyžuonų mokykloje. Vėliau jos karpiniai buvo eksponuoti daugiau kaip 40 parodų Utenoje, Rokiškyje, Panevėžyje, Šiauliuose, Radviliškyje, Vilniuje ir kitur.

Ji parengė ir išleido pirmąjį Lietuvoje karpinių albumą (1961 m.). Poetinė jos kūryba publikuota Rokiškio literatų kūrybos almanachuose "Vaivorykštė" (2000 ir 2006 m.).

Sovietiniais metais B. Misiūnienė buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą".

Laisvalaikiu rašo eiles, prozą, savo kūrybą kaupia rankraščiuose.

Susituokė apie 1958 m., vyras Antanas Misiūnas (1931–1995) – teisininkas. Vaikai: Algimantas Misiūnas (g. 1960 m.) – pedagogas, Dalia Misiūnaitė-? (g. 1962 m.) – inžinierė.

B. Misiūnienės gyvenimas ir kūrybinė veikla pristatoma Aldonos Karkauskienės sudarytame genealoginės kraštotyros rinkinyje  "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).