ČERNAUČIZNA
  Gretimos vietovės:
ADAMPOLIS (Debeikių) | BARKUŠKIAI | DUOBINIAI |

2015-03-27   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 10 kilometrų į pietryčius nuo Debeikių. Ribojasi su Barkuškių, Duobinių, Adampolio kaimais. Kaimo teritorijoje teka upelis Varnupys.

Negyvenamas, išregistruotas kaimas (2001 m.).

Černaučiznos kaimas vienu metu vadintas Černių kaimu, vėliau jam buvo grąžintas senasis pavadinimas.

1923 m. kaime buvo 25 sodybos – 114 gyventojų. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 255,68 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Černaučiznos niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. 1945 m. kovo 17 d. Černaučiznos kaime Gedimino kuopos partizanai, vadovaujami Vinco Kaulinio-Miškinio, surengė pasalą Vyžuonų stribams. Tada buvo nušauti 8 Vyžuonų valsčiaus stribai bei du sovietiniai aktyvistai: Utenos apskrities partkomo darbuotojas Antanas Zabulionisį ir Vyžuonų valsčiaus partorgas Jeronimas Šileikis. 1951 m. gegužę Černaučiznoje buvo sušaudyta Damanskų šeima (liko mažametė dukra), trobesiai buvo sudeginti.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Žemaitės kolūkį, vėliau priklausė "Socializmo pilies", "Kelias į komunizmą", "Ateities", Debeikių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.
 
Priklausė Vyžuonų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Černaučiznoje 1934 m. gimė pedagogė ir tautodailininkė, karpinių meistrė Bronė Elena Rimonytė-Misiūnienė.