Juozapas GABŠEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Gabszewicz
Gimimo data: 1837-03-17
Gimimo vietovė: (Kuršėnų parapija, Šiaulių r.)

Trumpai:
Kunigas, teologas

0000-00-00   |   Spausdinti

Tėvas Feliksas Gabševičius – bajoras.

1856–1858 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.), 1858–1862 m. tęsė ir baigė studijas Sankt Peterburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje, baigė jas teologijos magistro laipsniu.

1862 m. J. Gabševičius buvo įšventintas kunigu.

1862 m. jis trumpai tarnavo Kauno gimnazijoje kapelionu ir tikybos mokytoju, kol buvo iš šių pareigų atleistas, į jas paskyrus Klemensą Kairį.

Paskirtas 1865 m. rugpjūčio 23 d., 1865–1890 m. J. Gabševičius buvo Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas, kol 1890 m. vasarį buvo iškeltas. XIX a. jis buvo ilgiausiai šioje parapijoje praleidęs dvasininkas. Troškūnuose jis ugdė vikarus: 1865–1869 m. – Adomą Bersėną, 1869–1871 m. – Vincentą Žementauską, 1871–1876 m. – Aleksandrą Laurinavičių, 1888 m. – Joną Rusteiką.

1890–1901 m. jis tarnavo Pikelių (Mažeikių r.) Švč. Trejybės parapijos klebonu.

Nuo 1901 m. pavasario iki gyvenimo pabaigos J. Gabševičius buvo Kėdainių Šv. Jurgio parapijos rezidentas, kunigas altarista.

Mirė apie 1914 m. Kėdainiuose.