Juozas DILYS
  Gimimo data: 1921-11-02
Gimimo vietovė: Padvarninkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Valstybės tarnautojas, vadovas

2016-09-20   |   Spausdinti

Seneliai: Jonas Šaučiūnas (1870–1944) – žemdirbys, knygnešys, ir Elena Nitaitė-Šaučiūnienė (1870–1933) – žemdirbė, rašytojos Liudvikos Nitaitės-Didžiulienės-Žmonos sesuo. Tėvai: Juozas Dilys (1896–1941) – žemdirbys, revoliucionierius, vadovas, nužudytas Antrojo pasaulinio karo pradžioje, ir Marija Šaučiūnaitė-Dilienė (1900–1987). Sesuo Danutė Dilytė (1930–2012) – aviatorė, brolis Vilius Dilys (1931–1944).

1928–1932 m. mokėsi Andrioniškio (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1932–1938 m. – Anykščių vidurinėje mokykloje, Anykščių progimnazijoje. 1938–1939 m. – Kupiškio gimnazijoje. Mokykliniais metais įsitraukė į nelegalią komjaunimo veiklą. 1939–1941 m. mokėsi Ukmergės mokytojų seminarijoje. Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu 1940–1941 m. buvo Ukmergės mokytojų seminarijos komjaunimo organizacijos sekretorius.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje 1941 m. birželį J. Dilys pasitraukė į Rytus, gyveno Rusijoje, dirbo Gorkio (dabar – Žemutinis Naugardas) srityje kolūkyje, vėliau linų fabrike.

1942 m. sausį jis buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją, 1942–1943 m. mokėsi karo mokykloje Ivanove. Nuo 1943 m. gegužės iki 1944 m. sausio jis kovėsi Antrojo pasaulinio karo fronte.

1944 m. J. Dilys grįžo į Lietuvą ir dirbo Lietuvos komjaunimo Kauno miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi, vėliau iki 1945 m. pavasario buvo Marijampolės komiteto pirmasis sekretorius. 1945–1946 m. jis gyveno Vilniuje ir dirbo Lietuvos SSR komjaunimo centro komiteto lektorių grupės vadovu.

1946–1948 m. jis mokėsi Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto respublikinėje partinėje mokykloje.

1948–1950 m. J. Dilys buvo Lietuvos komunistų partijos Kauno miesto komiteto Agitacijos ir propagandos skyriaus vedėjas, 1950–1951 m. – Kauno politechnikos instituto marksizmo-leninizmo pagrindų dėstytojas. 1951–1952 m. jis dirbo Klaipėdos knygų prekybos bazės direktoriumi.

Grįžęs į Kauną, 1952–1953 m. J. Dilys dirbo "Kauno tiesos" redakcijoje literatūriniu darbuotoju, 1953–1955 m. buvo naujienų agentūros TASS-ELTA korespondentas Kauno mieste ir gretimuose rajonuose.

1956–1960 m. jis dirbo Lietuvos komunistų partijos Kapsuko (dabar – Marijampolė) rajono komiteto Agitacijos ir propagandos skyriaus vedėju, vėliau buvo Marijampolės linų fabriko direktoriaus pavaduotojas.

Mirė 1990 m.