Aldona ILČIUKAITĖ
  Gimimo data: 1941-02-26
Gimimo vietovė: Daugailiai (Utenos r.)

Trumpai:
Pedagogė rusų kalbos ir literatūros mokytoja, kultūros organizatorė, vadovė

2017-02-08   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Ilčiukas (1905–1984) – valstybės tarnautojas, vadovas, ir Kotryna Ilčiukienė (1908–1985). Broliai: Alfredas Ilčiukas (1933–1984), Jonas Ilčiukas (1945–2002).

Tėvams persikėlus, užaugo Anykščiuose, 1959 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą.

1959–1962 m. A. Ilčiukaitė dirbo A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje moksline bendradarbe.

Perkelta 1963 m. sausį, ji trumpai buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus inspektorė kultūros reikalams, bet netrukus buvo paskirta Kultūros skyriaus vedėja ir šias pareigas ėjo 1963–1966 m.

1970 m. ji neakivaizdžiai baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, įgijo rusų kalbos ir literatūros dėstytojos filologinį išsilavinimą.

1970–1972 m. A. Ilčiukaitė dirbo Anykščių aštuonmetėje mokykloje rusų kalbos ir literatūros mokytoja ir 1970–1972 m. buvo paskutinioji šios mokyklos direktorė, kol mokykla buvo prijungta prie Anykščių 2-osios vidurinės mokyklos.

1972–1990 m. ji dirbo Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komitete instruktore, kuravo kultūros ir švietimo įstaigų, kraštotyros veiklą.

Paskirta 1990 m. gegužės 2 d., 1990–2001 m. A. Ilčiukaitė dirbo Viešintų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos direktore. 2001 m. ji pertvarkė vidurinę mokyklą į Viešintų pagrindinę (10 klasių) mokyklą ir 2001–2003 m. dirbo šios mokyklos direktore, kol 2003 m. liepą išėjo į pensiją. Viešintų mokyklai vadovaujant A. Ilčiukaitei, joje pradėjo veikti patriotinės moksleivių organizacijos, buvo plečiamos kultūrinės veiklos tradicijos, apylinkėse nebeliko mokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių mokyklos.

A. Ilčiukaitė dalyvaudavo meno mėgėjų veikloje, buvo Anykščių kultūros rūmų mišraus choro "Šilas" choristė, Respublikinių dainų švenčių dalyvė.

Viešintų bendruomenės 10-mečio jubiliejaus proga ji buvo apdovanota atminimo medaliu "Už nuoširdų darbą viešintiškių labui".

Laisvalaikiu skaito, domisi visuomenine ir kultūrine veikla.

A. Ilčiukaitės gyvenimas ir veikla pristatoma Tautvilio Užos sudarytame kraštotyros rinkinyje "Viešintų mokykla lyg vakar palikta" (2014 m.).