Vanda JANKAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Glodenytė
Gimimo data: 1921-12-23
Gimimo vietovė: Pagelžių k. (Šiaulių r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja

2019-10-09   |   Spausdinti

Tėvas Felicijonas Glodenis.

Baigė Raudėnų (Šiaulių r.) pradžios mokyklą, 1932–1938 m. mokėsi Telšių vysk. Motiejaus Valančiaus gimnazijoje. 1938–1940 m. studijavo Šiaulių valstybinėje mokytojų seminarijoje, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

1940–1941 m. V. Glodenytė-Jankauskienė dirbo Rukiškio (Anykščių r.) pradinėje mokykloje mokytoja.

1941–1949 m. ji buvo Žaidelių (Kupiškio r.) pradinės mokyklos mokytoja, dirbo mokykloje ir sunkiomis Antrojo pasaulinio karo sąlygomis.

1949–1953 m. V. Jankauskienė dirbo Akmenos (Anykščių r.) pradinėje mokykloje mokytoja, 1953–1955 m. buvo Viešintų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

1955–1971 m. ji dirbo Kirmėlių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1955–1957 m. buvo mokytoja, 1955–1971 m. – šios mokyklos vedėja.

1971–1974 m. ji dirbo Antalinos (Anykščių r.) pradinėje mokykloje mokytoja, buvo šios mokyklos vedėja.

1974 m. V. Jankauskienė persikėlė į Kauną ir 1974–1977 m. dirbo Kauno 28-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Atžalyno progimnazija) pradinių klasių mokytoja, kol išėjo į pensiją. 1978 ir 1985 m. ji dar trumpai dirbo Kauno 31-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla – daugiafunkcis centras) pavaduojančiąja mokytoja.

Susituokė 1940 m. rugsėjo 26 d. Kupiškio bažnyčioje, vyras Vytautas Jankauskas (1916–1987) – pedagogas pradinių klasių mokytojas. Liko našlė. Duktė Danguolė Jankauskaitė-Mockūnienė.

Mirė 2005 m. rugsėjo 15 d. Kaune. Palaidota Kauno Karmėlavos kapinėse šeimos kape.

Mokytojos V. Jankauskienės gyvenimas ir veikla pristatoma rinkinyje "Viešintų kraštas : kaimai ir žmonės" (sudarytojas Tautvilis Uža, 2017 m.) bei T. Užos albume "Viešintiškių sodybos" (2019 m.).