RUKIŠKIS
  Gretimos vietovės:
JACKAGALYS | JUOSTININKAI | RATENDAVA | RUKIŠKIO Naujoji | VIDUGIRIAI (viensėdis) |

2019-09-13   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 13 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Ribojasi su Juostininkų ir Jackagalio kaimais, Vidugirių, Ratendavos ir Rukiškio Naujosios viensėdžiais, Panevėžio rajono Gristupio viensėdžiu. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Vakariniu kaimo pakraščiu teka upė Juosta.

Yra 73 gyventojai (2001 m.), 53 gyventojai (2011 m.). Priklauso Raguvėlės seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Rukiškyje yra Rukiškio gatvė.

Sovietines represijas patyrė 8 Rukiškio kaimo gyventojai. 1941 m. birželio 13 d. buvo suimtas ir į Rešotų lagerį (Žemutinio Ingašo r., Krasnojarsko kr., Rusija) išvežtas mokytojas Leonas Augulis (1907–1968), po kalinimo 1951–1957 m. gyvenęs tremtyje Krasnojarsko krašte; jo žmona Stefanija Augulienė (1907–?) ir duktė Milda Augulytė (g. 1939 m.) 1941 m. vasarą ištemtos į Altajaus kraštą (Rusija), paskui iki 1957 m. gyveno tremtyje Jakutijoje ir Krasnojarsko krašte (Rusija), o tremtyje gimusi jų duktė Julija Augulytė (1941–1942) mirė kūdikystėje. 1948 m. gegužės 22 d. į Buriatiją (Rusija) buvo ištremti Julija Čeponienė (1874–?) su sūnumi Valerijonu Čeponiu (1915–?) ir dukterimi Juze Čeponyte (1909–?), tremtyje gyvenę iki 1958 m., bei Ona Čeponienė (1922–?), tremtyje gyvenusi iki 1958 m., su sūnumi Arvydu Čeponiu (1944–?), kuris mirė tremtyje.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Troškūnų tarybinį ūkį, vėliau priklausė "Ąžuolo" kolūkiui, Raguvėlės tarybiniam ūkiui, Raguvėlės kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Dabar stambiausi Rukiškio kaime – brolių Alvydo ir Sauliaus Vilkų ūkiai.

Priklauso Raguvėlės parapijai. Rukiškio ir Jackagalio kaimų bendros senosios kapinės veikiančios, jose laidojama.

2006 m. lapkričio 27 d. virš Rukiškio kaimo buvo pasiektas Lietuvos oreivystės rekordas. Karšto oro balionu nuo Šiaulių Utenos link skridę pilotas Vytautas Samarinas ir alpinistas Vladas Vitkauskas šioje vietoje buvo pakilę į 10,064 kilometro aukštį ir skriejo 150 km/val. greičiu. Rekordiniam skrydžiui atminti pastatytas atminimo ženklas – masyvus riedulys pakelėje, ant kurio pritvirtintas metalinis viršukalnės formos ženklas su įrašais – informacija apie rekordą (2013 m.).

Rukiškyje 1817 m. gimė kalbininkas Leopoldas Arendsas, 1948 m. – miškininkė Janina Barkauskaitė-Šepetienė.